Nočné pozorovania zaujímavých objektov


Pozorovania sa uskutočnia v areáli AsÚ SAV, pri kupole G1 (za predpokladu dobrého počasia). Na nasledujúcich mapkách sú znázornené príklady potenciálne pozorovateľných objektov. Po kliknutí do orámovaného obrázku sa zobrazí celý snímok objektu. Pod každou mapkou je uvedený dátum a čas, ku ktorému boli vygenerované.  


M31 M33 M34 M81 NE 8.11.2006, 18:00 CET
8. november 2006, 18:00 SEČ (severovýchod)

M35 M37 M38 M45 NGC1499 E 8.11.2006, 22:00 CET
8. november 2006, 22:00 SEČ (východ)

M39 NGC7000 IC1396 NW 10.11.2006, 22:00 CET
10. november 2006, 22:00 SEČ (severozápad)

M57 M13 NW 10.11.2006, 22:00 CET
8. november 2006, 18:00 SEČ (západ)

M15 NW 10.11.2006, 22:00 CET
8. november 2006, 18:00 SEČ (juh)

Pri pozorovaniach budú asistovať: M. Vaňko, T. Pribulla, D. Božík, L. Hric.

>> Naspäť na index <<