Deň otvorených dverí na pracoviskách
Slovenskej akadémie vied na Lomnickom štíte

Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici a Ústav experimentálnej fyziky v Košiciach
v spolupráci s Tatranskými lanovými dráhami, a.s. v Tatranskej Lomnici Vás pozývajú na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA LOMNICKOM ŠTÍTE,

ktorý sa uskutoční dňa 18. novembra 2006 (sobota) v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky, ktorý sa koná v dňoch 20. - 24. novembra 2006.

Pracoviská SAV sprístupnia svoje stiesnené priestory na najvyššie položenom pracovisku (v nadmorskej výške 2634 metrov nad morom) nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Tatranské lanové dráhy poskytnú cestujúcim v úseku Skalnaté Pleso - Lomnický štít spiatočný cestovný lístok len v hodnote 100.- Sk. Pobyt na Lomnickom štíte trvá 50 minút a okrem návštevy priestorov v dislokovaných pracoviskách Astronomického ústavu SAV a  Ústavu experimentálnej fyziky sa budete môcť občerstviť v najvyššie položenej kaviarni "DEDO".

Vstup do priestorov pracovísk SAV je bezplatný. K nahliadnutiu bude koronograf - špeciálny astronomický prístroj, ktorý pre výskum najvrchnejšej časti atmosféry Slnka - koróny, vytvára umelé zatmenie Slnka a registračná aparatúra pre meranie toku kozmického žiarenia. Formou posterov sa bude možné zoznámiť aj so Slnkom - našou najbližšou hviezdou, protuberanciami, slnečnou korónou z úplných zatmení Slnka, záznamami kozmického žiarenia vysokých energií a pod. Návšteva Lomnického štítu Vám umožní v tento deň zoznámiť sa aj so životom pracovníkov v tomto exponovanom, nevšednom vysokohorskom prostredí.

Deň otvorených dverí na Lomnickom štíte sa koná po prvý raz v doterajšej histórii ich existencie.

Tatranská Lomnica 8. novembra 2006

Mgr. Danka Velecká
Riaditeľka obchodu a marketingu
Tatranské lanové dráhy, a.s.
059 60 Tatranská Lomnica
(velecka.danka@tldtatry.sk)
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
organizátor akcie
Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica
(vrusin@ta3.sk)