EURÓPSKY TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY (ETVT) 2006
European Science and Technology Week 2006
(20.11. - 26.11.2006)
Zoznam prednášok, ktoré sa uskutočnia od 18:00 vo veľkej zasadačke (poschodie, č.d. 138) na AsÚ SAV:Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.:
Zameranie Astronomického ústavu SAVRNDr. Drahomír Chochol, DrSc.:

Výsledky výskumu stelárneho oddelenia AsÚ SAV
RNDr. Augustín Skopal, DrSc.:

Využitie vesmírnych ďalekohľadov v astrofyzike 

RNDr. Juraj Zverko, DrSc.:
Hviezdy - vzdialené Slnká
RNDr. Theodor Pribulla, CSc.:

Aj hviezdy žijú v pároch
RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.:

Novy, supernovy a ich vzplanutia
RNDr. Ladislav Hric, CSc.:

Ako sa rodí objav v stelárnej astrofyzike
RNDr. Milan Zboril, CSc.:

Škvrny na hviezdach


>> Naspät na index <<

Tvorba HTML: Ľubomír Hambálek, Emil Kundra
Posledná zmena: 13. októbra 2006