EURÓPSKY TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY (ETVT) 2006
European Science and Technology Week 2006

(20.11. - 26.11.2006)

 

Harmonogram prednášok, ktoré sa uskutočnia 8. novembra 2006 vo veľkej zasadačke (poschodie, č.d. 138) na AsÚ SAV:18:00

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. a RNDr. Ladislav Hric, CSc.:

História  prechodov Merkúra a Venuše cez slnečný disk a Halleyho metóda určovania slnečnej paralaxy
18:45
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.:
 
Slnko - naša najbližšia hviezda
19:30

Mgr. Ľubomír Hambálek:

Merkúr - planéta ohňa i mrazu20:15
Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.:
V Slnečnej sústave máme opäť osem planét21:00
Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.:

Kométy  (prednáška k 350. výročiu narodenia E. Halleyho)21:45

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.
Ohnivý zrod vesmíru:
Nobelova cena za fyziku v roku 2006 pre J. Mathera a G. Smoota za výsledky merania mikrovlného žiarenia kozmického pozadia družicou COBE


22:30
Mgr. Martin Vaňko, PhD.:
 
Planéty za hranicou našej slnečnej sústavy: Extrasolárne planéty


23:15
RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.:

Načo sú astronómom ďalekohľady


>> Naspäť na index <<

Tvorba HTML: Ľubomír Hambálek, Emil Kundra
Posledná zmena: 25. októbra 2006