:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2011

UPOZORNERNIE: Autori prednášok a príspevkov do zborníka a organizátori seminára súhlasia LEN S NEKOMERČNÝM využitím vystavených materiálov na popularizáciu vedy a šírenie poznatkov o vesmíre na školách. Akékoľvek INÉ NEKOMERČNÉ využitie materiálov je PODMIENENÉ ZÍSKANÍM SÚHLASU s takýmto využitím priamo od autora materiálov pred ich použitím.

Prednášajúci Prednáška v ppt Príspevok v zborníku v pdf
1 Hric, Kundra CCD technika v astronómii (13 MB) stiahni (0,7 MB)
2 Husárik Marek Zrážky asteroidov so Zemou (28 MB) stiahni (0,8 MB)
3 Kučera Aleš Stavba Slnka a modely jednotlivých vrstiev (35 MB) stiahni (1,7 MB)
4 Kudela Karel Energetické kozmické častice (4 MB) stiahni (0,2 MB)
5 Michalík Jozef Geologické datovanie pozemských udalostí (28 MB) stiahni (0,9 MB)
6 Slivka Marián Spracovania a analýza dát z družicových experimentov
v ÚEF SAV (32 MB)
stiahni (0,4 MB)
7 Svoreň Ján Príbehy jasných komét (9 MB) stiahni (1,1 MB)