:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2011

  • 7. apríl 2011: Boli vybraní uchádzači a ich mená sú zverejnené na stránkach seminára.
  • 4. apríl 2011: Prihlasovanie bolo ukončené.
  • 15. marec 2011: Bol vystavený konečný program seminára.
  • 7. február 2011: Bol vystavený predbežný program seminára.
  • 4. február 2011: Známy termín seminára na rok 2011, t.j. od 14. do 16. apríla.