:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2011


14. apríl 2011     Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná
17:00 - 21:00 registrácia
19:00 - 21:00 večera
15. apríl 2011     Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná
7:30 - 8:15 raňajky
8:15 - 8:30 otvorenie seminára
8:30 - 10:00 RNDr. Aleš Kučera, CSc. Stavba Slnka a modely jednotlivých vrstiev
10:00 - 10:30 prestávka
10:30 - 11:15 prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. Energetické kozmické častice
11:15 - 12:00 RNDr. Marián Slivka, CSc. Spracovania a analýza dát z družicových experimentov
v ÚEF SAV
12:00 - 14:00 obed
14:00 - 15:30 doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. Geologické datovanie pozemských udalostí
15:30 - 16:00 prestávka
16:00 - 17:30 doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Príbehy jasných komét
18:00 - 19:00 večera
od 20:00 večerné pozorovanie (v prípade priaznivého počasia)
16. apríl 2010     Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná
7:45 - 8:30 raňajky
8:30 - 10:00 RNDr. Ladislav Hric, CSc.,
Mgr. Emil Kundra, PhD.
CCD technika v astronómii
10:00 - 10:30 prestávka
10:30 - 12:00 Mgr. Marek Husárik, PhD. Zrážky asteroidov so Zemou
12:00 - 12:15 záver seminára
od 12:30 obed