Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Zrealizované akcie v rámci projektu za rok 2008:

Prednášky a exkurzie na pracovisku Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici

 • 2.4.2009 - Čím sa zaoberá AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici

  ZŠ s MŠ, Vikartovce 138; 44 detí
  - P. Bendík

 • 2.4.2009 - Základy astronómie

  ZŠ s MŠ, Pionierska 2, Brezno; 43 detí
  - P. Bendík

 • 3.4.2009 - Základy astronómie

  ZŠ, Tatranská Lomnica; 28 detí
  - P. Bendík

 • 23.4.2009 - Základy astronómie a práce na AsÚ SAV

  Tatra Property, s.r.o., Súkromná škola v prírode, Tatranská Lomnica 41; 33 detí
  - P. Bendík

 • 28.4.2009 - Slnečná sústava pre deti

  MŠ, Školská 231, Huncovce; 45 detí
  - Mgr. Z. Krišandová

 • 12.5.2009 - Základy astronómie

  ZŠ, Školská 535/5, Lendak; 53 žiakov
  - P. Bendík

 • 14.5.2009 - Základy astronómie a o práci na AsÚ SAV

  ZŠ, Školská 535/5, Lendak; 55 žiakov
  - P. Bendík

 • 19.5.2009 - Zrážky s asteroidmi

  Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok; 24 študentov
  - Mgr. M. Husárik, PhD.

 • 19.5.2009 - Slnko, kométy, hviezdy a galaxie

  Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok; 28 študentov
  - Mgr. M. Husárik, PhD.

 • 21.5.2009 - Hrozby z vesmíru

  ZŠ, Krosnianska 4, Košice; 29 študentov
  - Mgr. M. Husárik, PhD.

 • 25.5.2009 - Práca na AsÚ, asteroidy ako hrozba

  Stredná odb. škola zdravotnícka, Levočská 5, Poprad; 40 študentov
  - Mgr. M. Husárik, PhD.

 • 27.5.2009 - Základné poznatky z astronómie

  ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok; 29 žiakov
  - P. Bendík

 • 3.6.2009 - Základné poznatky z astronómie + pozorovanie

  Gymnázium, Golianova 68, Nitra; 28 žiakov
  - P. Bendík

 • 4.6.2009 - Základy astronómie, kozmonautiky + pozorovanie

  ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie; 50 žiakov
  - P. Bendík

 • 4.6.2009 - Rozhovory o vesmíre

  ZŠ, Spojová 14, Banská Bystrica; 25 žiakov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 5.6.2009 - Základné poznatky z astronómie + pozorovanie Slnka

  ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok; 26 žiakov
  - P. Bendík

 • 5.6.2009 - AsÚ SAV - história a práca

  ZŠ Francisciho, Poprad; 29 žiakov
  - Mgr. M. Husárik, PhD.

 • 5.6.2009 - Hrozby z vesmíru

  ZŠ s MŠ, Francisciho 832/21, Poprad; 26 žiakov
  - Mgr. M. Husárik, PhD.

 • 5.6.2009 - Technické vybavenie AsÚ, asteroidy ako hrozba

  ZŠ Opava, Mařádkova 15, Opava; 16 žiakov
  - Mgr. M. Husárik, PhD.

 • 10.6.2009 - Detský vesmír

  MŠ, Stará Lesná 55; 20 detí
  - Mgr. Z. Krišandová

 • 11.6.2009 - Výskum na AsÚ SAV

  Ministerstvo školstva, štrukturálne fondy; 32 poslucháčov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 12.6.2009 - Optika ďalekohľadov

  SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce; 35 študentov
  - Mgr. M. Husárik, PhD.

 • 12.6.2009 - Detský vesmír

  ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad; 15 detí
  - Mgr. Z. Krišandová

 • 15.6.2009 - Základné poznatky z astronómie, praktické pozorovanie Slnka

  ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves; 37 žiakov
  - P. Bendík

 • 19.6.2009 - Vedecký výskum na AsÚ SAV

  ZŠ s MŠ, Jarná, Poprad; 40 žiakov
  - Mgr. M. Husárik, PhD.

 • 24.6.2009 - Tatranská astronómia

  Letná škola "Galileo by sa čudoval", Strojárska 3, Košice; 44 poslucháčov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 2.7.2009 - Z histórie AsÚ

  ČVUT, Fakulta FJFI, Praha; 6 poslucháčov
  - RNDr. J. Zverko, DrSc.

Popularizačné prednášky pre verejnosť mimo AsÚ

 • 5.2.2009 - Vplyv Slnka na ľudí a jeho budúcnosť

  Spoločnosť ARTEM, Pálffyho palác, Bratislava; 154 poslucháčov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 27.3.2009 - Prechádzka po vesmíre

  Jednota dôchodcov, Podbrezová; 31 poslucháčov
  - RNDr. J. Zverko, DrSc.

 • 22.4.2009 - Astronóm Milan Rastislav Štefánik

  Miestny odbor Matice slovenskej v Poprade, Podtatranské múzeum, Poprad; 124 poslucháčov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 14.5.2009 - Výskum slnečnej koróny a expedičné pozorovania zatmení Slnka

  Archeologický ústav SAV, Nitra; 32 poslucháčov
  - ing. Ľ. Klocok

 • 8.6.2009 - Zatmenia Slnka a ich pozorovania

  Gymnázium Lorencova 46, Krompachy; 41 poslucháčov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 8.6.2009 - Slnko

  Gymnázium Lorencova 46, Krompachy; 65 poslucháčov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 19.8.2009 - Vesmír, v ktorom žijeme

  Nemšová; 24 poslucháčov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

Prednášky pre žiakov a študentov konané mimo AsÚ

 • 15.5.2009 - Slnko

  Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad; 32 študentov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 10.6.2009 - Kométy a asteroidy

  ZŠ, Lednické Rovne; 40 žiakov
  - doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.

 • 10.6.2009 - Slnko a planéty pre deti

  ZŠ, Lednické Rovne; 40 žiakov
  - Mgr. M. Husárik, PhD.

Dni otvorených dverí na horských observatóriách Astronomického ústavu SAV

 • 6. jún 2009

  - sprevádzali: doc. J. Svoreň, dr. J. Zverko, dr. J. Žižňovský

 • 27. jún 2009

  - sprevádzali: dr. J. Žižňovský, dr. M. Husárik

 • 15. august 2009

  - sprevádzali: dr. L. Hric, dr. D. Chochol, dr. M. Husárik

 • 29. august 2009

  - sprevádzali: dr. L. Hric, doc. J. Svoreň, dr. M. Husárik

 • 5. september 2009

  - sprevádzali: dr. J. Žižňovský, dr. J. Zverko

100 hodín astronómie

 • 2.4.2009

  Súkromné gymnázium, Letná 3453/34, Poprad; 31 žiakov
  - RNDr. J. Žižňovský, CSc.

 • 2.4.2009

  Základná škola, Sibírska 42, Prešov; 45 žiakov
  - RNDr. D. Chochol, DrSc.

 • 2. - 4. apríl 2009

  - sprevádzali: dr. L. Hric, dr. Chochol, ing. Klocok, dr. V. Rušin, dr. J. Svoreň
  - nočné pozorovania: Mgr. Ľ. Hambálek, Mgr. E. Kundra, Mgr. M. Sekeráš
  - návštevnosť: cca. 100

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov

6-dielny seriál astronomických prednášok, program v pdf

 • 24. marca 2009 - RNDr. J. Rybák, CSc.: Slnečná astrofyzika pred 101 rokmi a dnes
 • 31. marca 2009 - RNDr. J. Žižňovský, CSc.: Ženy pri zrode modernej astronómie
 • 7. apríla 2009 - Doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.: Svet komét
 • 14. apríla 2009 - RNDr. L. Hric, CSc.: Galaxie a expanzia Vesmíru
 • 21. apríla 2009 - Mgr. M. Husárik: Možné zrážky s asteroidmi
 • 28. apríla 2009 - RNDr. V. Rušin, DrSc.: Ohrozuje nás Slnko?
• • •
Powered by: WordPress