Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Zrealizované akcie v rámci projektu:

Prednášky a exkurzie na pracovisku Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici

 • 28.3.2007 - Prezentácia Astronomického ústavu

  Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok; 32 študentov
  - Mgr. Kundra

 • 28.3.2007 - Výskum na Astronomickom ústave

  Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok; 39 študentov
  - dr. Vaňko

 • 10.4.2007 - Vesmír okolo nás

  Rekreačný domov pre mládež, Spišský Hrhov; 45 poslucháčov
  - dr. Rušin

 • 12.4.2007 - Výskum na Astronomickom ústave

  Spolok slovenských knihovníkov, Michalská 1, Bratrislava; 40 poslucháčov
  - dr. Žižňovský

 • 30.4.2007 - Práca na Astronomickom ústave

  Základná škola s materskou školou, Oravská Lesná 299; 46 žiakov
  - Mgr. Husárik

 • 9.5.2007 - O práci na Astronomickom ústave

  Základná škola, Lendak; 26 žiakov
  - Mgr. Kaňuchová

 • 9.5.2007 - Pozorovania astronomickými ďalekohľadmi

  Základná škola, Lendak; 26 žiakov
  - P. bendík

 • 10.5.2007 - O práci na Astronomickom ústave

  Základná škola, Lendak; 25 žiakov
  - Mgr. Kaňuchová

 • 10.5.2007 - Pozorovania astronomickými ďalekohľadmi

  Základná škola, Lendak; 25 žiakov
  - P. Bendík

 • 17.5.2007 - Scientific research in the Astronomical Institute of SAS

  British council + Slovenská akadémia vied; 28 poslucháčov
  - dr. Chochol

 • 22.5.2007 - O práci na Astronomickom ústave

  Cirkevná spojená škola - Základná škola Š. Mnoheľa, Dlhé hony 3522/2, Poprad; 21 žiakov
  - Mgr. Kaňuchová

 • 22.5.2007 - História, Práca na Astronomickom ústave, Planétky v Slnečnej sústave

  Základná škola, Mierová 134, Svit; 21 žiakov
  - Mgr. Husárik

 • 30.5.2007 - Slnko a planéty pre deti

  Základná škola, Karpatská 803-11, Svidník; 35 žiakov
  - Mgr. Husárik

 • 30.5.2007 - Astronómia pre najmenších

  Materská škola, Lučivná 75; 40 detí
  - Mgr. Kaňuchová

 • 31.5.2007 - Astronomický výskum na Slovensku

  Univerzita tretieho veku UMB B. Bystrice, prac. Poprad, 45 poslucháčov
  - dr. Žižňovský

 • 4.6.2007 - O práci na Astronomickom ústave

  Základná škola, Myslavská 401, Košice-Myslava; 14 žiakov
  - Mgr. Kaňuchová

 • 7.6.2007 - História astronómie vo Vysokých Tatrách

  Základná škola, Opava; 13 žiakov
  - P. Bendík

 • 9.6.2007 - exkurzia na Skalnatom plese

  Gymnázium T. Akvinského, Košice; 20 študentov
  - dr. Žižňovský

 • 12.6.2007 - Astronomické pozorovania

  Spojená škola, Bachova 4, Bratislava; 94 žiakov
  - dr. Žižňovský

 • 12.6.2007 - Astronómia vo V. Tatrách

  Spojená škola, Bachova 4, Bratislava; 94 žiakov
  - Mgr. Hambálek

 • 15.6.2007 - Planéty na oblohe

  Materská škola, Školská 231, Huncovce; 20 žiakov
  - dr. Žižňovský

 • 20.6.2007 - Prezentácia pozorovacej techniky

  ŠVP, Hroncova 23, Košice; 23 žiakov
  - Mgr. Hmbálek

 • 30.7.2007 - O práci na Astronomickom ústave

  Občianské združenie - Katolícka Jednota Slovenska, Spišská Belá; 30 žiakov
  - Mgr. Kaňuchová

 • 27.9.2007 - O práci na Astronomickom ústave

  ZŠ Ul. 8. mája, Svidník; 38 žiakov
  - Mgr. Kaňuchová

 • 4.10.2007 - Slnečná sústava pre deti

  ZŠ Veľká Lomnica; 42 žiakov
  - Mgr. Husárik

 • 17.10.2007 - O Astronomickom ústave SAV

  I. ZŠ Francisciho - Škola v prírode, Poprad; 110 žiakov
  - Mgr. Kaňuchová

 • 20.11.2007 - Slnko, hviezdy a naša Galaxia

  ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok; 34 žiakov
  - Mgr. Kundra

 • 22.11.2007 - Slnko, hviezdy a naša Galaxia

  ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok; 24 žiakov
  - Mgr. Kundra

Popularizačné prednášky pre verejnosť mimo AÚ

 • 16.11.2007 - Zrážka s asteroidmi - teória alebo reálna možnosť?

  Ústav materiálového výskumu, Watsonova 47, Košice; 65 poslucháčov
  - Doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.

 • 4.12.2007 - V Slnečnej sústave máme opäť 8 planét

  ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava; 40 poslucháčov
  - Doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.

 • 4.12.2007 - Slnko a jeho aktivity

  ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava; 40 poslucháčov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

Prednášky pre žiakov a študentov konané mimo AÚ

 • 10.5.2007 - Populácia asteroidov z hľadiska možných zrážok so Zemou

  Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica, Tajovského 40, B. Bystrica; 26 študentov a učiteľov VŠ
  - dr. Svoreň

 • 12.6.2007 - Dynamické Slnko

  Gymnázium Šrobárova 1, Košice; 58 študentov
  - dr. Rušin

 • 26.6.2007 - Vesmír okolo nás

  Špeciálna základná škola, Partizánska 2, Poprad; 80 poslucháčov
  - Mgr. Kaňuchová

  foto z akcie

 • 20.9.2007 - Slnko - naša najbližšia hviezda

  Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa; 58 žiakov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 20.9.2007 - Dynamické Slnko

  Gymnázium P. Hostinského 3, R. Sobota; 190 žiakov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 7.11.2007 - Vesmír okolo nás

  ZŠ Ul. 17 novembra, Sabinov; 150 žiakov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 7.11.2007 - Slnečná sústava

  ZŠ Komenského 13, Sabinov; 160 žiakov
  - Mgr. Kaňuchová

 • 14.11.2007 - Slnečná sústava

  ZŠ Hlboká cesta, Bratislava; 42 žiakov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 16.11.2007 - V Slnečnej sústave máme opäť 8 planét

  ZŠ Čsl. armády 15, Moldava nad Bodvou; 33 žiakov
  - Doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.

 • 26.11.2007 - Slnečná sústava a Vesmír okolo nás

  ZŠ s MŠ Ľubeľa 161; 98 žiakov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 30.11.2007 - Vesmír okolo nás

  ZŠ s MŠ D. Smokovec, vysoké Tatry; 42 žiakov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

Dni otvorench dverí na horských observatóriách Astronomického ústavu SAV

 • 2. jún 2007 - observatórium na Skalnatom plese navštívilo približne 200 záujemcov. O akciu prejavili záujem aj médiá - TV JOJ a rádio Regína. Na pracovisko koronálnej stanice sa prišlo pozrieť asi 100 návštevníkov.

  - sprevádzali: dr. Rušin, dr. Zverko, dr. Žižňovský, Mgr. Kaňuchová

 • 10. jún 2007 - z príležitosti International Heliospheric Year/ Medzinárodného helisférického roku

  Výkonný výbor Medzinárodného heliofyzikálneho roka 2007 vyhlásil 10. jún 2007 za „Deň otvorených dverí“, ktorého cieľom bolo oboznámiť čo najširšiu verejnosť s krásou, významom a dôležitosťou kozmického a pozemského výskum pre spoločnosť.

  Správa z akcie, foto.

  - sprevádzali: dr. Rušin, dr. Zverko, dr. Žižňovský, Mgr. Husárik

 • 23. jún 2007

  - sprevádzali: dr. Rušin, dr. Zverko, dr. Žižňovský, Mgr. Kaňuchová

  foto

 • 21. júl 2007

  - sprevádzali: dr. Rušin, dr. Hric, dr. Svoreň, Mgr. Husárik

 • 18. august 2007

  - sprevádzali: dr. Rušin, dr. Hric, dr. Svoreň, Mgr. Kaňuchová

 • 22. september 2007

  - sprevádzali: dr. Rušin, dr. Hric, dr. Chochol, Mgr. Husárik

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov

 • 4. - 6. október 2007
o seminári

6-dielny seriál astronomických prednášok

 • 16. októbra 2007 – RNDr. J. Rybák, CSc.: Slnečná astrofyzika pred 101 rokmi a dnes
 • 23. októbra 2007 – RNDr. T. Pribulla, CSc.: Extrasolárne planéty
 • 30. októbra 2007 – RNDr. L. Neslušan, CSc.: Posledné štádiá formovania Slnečnej sústavy
 • 6. novembra 2007 – Doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.: Je počet 8 planét definitívny?
 • 13. novembra 2007 – RNDr. V. Rušin, DrSc.: Slnko a prejavy jeho aktivity
 • 20. novembra 2007 – RNDr. J. Žižňovský, CSc.: Spektroskopia na veľkých ďalekohľadoch
• • •
Powered by: WordPress