Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Seriál astronomických prednášok

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Hvezdárňou v Banskej Bystrici a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici s podporou projektu LPP-0146-06 „Stretnutia s vesmírom“ Agentúry na podporu výskumu a vývoja pozývajú na 6-dielny seriál astronomických prednášok (pdf)

24. marca 2009 - RNDr. J. Rybák, CSc.: Slnečná astrofyzika pred 101 rokmi a dnes
31. marca 2009 - RNDr. J. Žižňovský, CSc.: Ženy pri zrode modernej astronómie
7. apríla 2009 - Doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.: Svet komét
14. apríla 2009 - RNDr. L. Hric, CSc.: Galaxie a expanzia Vesmíru
21. apríla 2009 - Mgr. M. Husárik: Možné zrážky s asteroidmi
28. apríla 2009 - RNDr. V. Rušin, DrSc.: Ohrozuje nás Slnko?

Prednášky sa uskutočnia v Štátnej vedeckej knižnici na Lazovnej ulici 9 v Banskej Bystrici vždy v utorok od 16:00 hod.

• • •


Ďalej >>
Powered by: WordPress • ??????: ADMIN-BG