Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Zrealizované akcie v rámci projektu za rok 2008:

Prednášky a exkurzie na pracovisku Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici

 • 12.2.2008 - Vesmír okolo nás

  ÚMV SAV, Watsonova 47, Košice; 16 návštevníkov
  - dr. V. Rušin

 • 23.4.2008 - O práci na AsÚ SAV

  ZŠ Komenského 23, Bardejov; 50 žiakov
  - Mgr. Z. Kaňuchová

 • 6.5.2008 - Astronómia na Skalnatom plese.

  Fakulta BERG TU, Košice; 26 poslucháčov (Observatórium na Skalnatom plese)
  - Mgr. Z. Kaňuchová

 • 9.5.2008 - O práci na AsÚ, technické vybavenie

  SPŠ, Spišská Nová Ves; 20 študentov
  - Mgr. Ľ. Hambálek

 • 9.5.2008 - Základné poznatky z astronómie

  SZŠ, Levoča; 52 študentov
  - P. Bendík

 • 9.5.2008 - Zo Zeme do hlbín vesmíru

  Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry, Dúbravská cesta 9, Bratislava; 24 poslucháčov
  - dr. V. Rušin

 • 12.5.2008 - Náš vesmír. O práci na AsÚ, technické vybavenie

  ZŠ s VJM F. Rákocziho II, V. Palkovicha 3, Kolárovo; 45 žiakov
  - Mgr. Ľ. Hambálek

 • 12.5.2008 - Vesmír okolo nás

  ZŠ s VJM F. Rákocziho II, V. Palkovicha 3, Kolárovo; 42 žiakov
  - Mgr. Ľ. Hambálek

 • 12.5.2008 - Slnečná sústava pre najmenších

  MŠ T. Lomnica, 20 detí
  - Mgr. Z. Kaňuchová

 • 15.5.2008 - Náš vesmír

  ZŠ Čsl. armády 15, Moldava nad Bodvou; 35 žiakov
  - dr. V. Rušin, P. Bendík

 • 20.5.2008 - Vedecký výskum AsÚ SAV

  Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok; 30 študentov
  - dr. L. Hric

 • 20.5.2008 - Vedecký výskum AsÚ SAV

  Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok; 39 študentov
  - dr. D. Chochol

 • 20.5.2008 - AsÚ SAV - história, zameranie. Slnečná sústava.

  CSŠ-ZŠ Š. Mnoheľa, Dlhé hony 3522, Poprad; 32 študentov
  - Mgr. M. Husárik

 • 21.5.2008 - O práci na AsÚ SAV.

  ZDŠ Školská 1, Lendak; 50 žiakov
  - ing. Ľ. Klocok

 • 22.5.2008 - AsÚ SAV - história, zameranie. Asteroidy.

  ZŠ Rosina, Družinská 624, Rosina; 23 žiakov
  - Mgr. M. Husárik

 • 28.5.2008 - O práci na AsÚ SAV

  ZŠ Spojná 14, B. Bystrica; 24 žiakov
  - Mgr. Z. Kaňuchová

 • 28.5.2008 - Astronómia v Tatrách

  ZŠ Ľubotice; 35 žiakov
  - Mgr. Z. Kaňuchová

 • 30.5.2008 - Tatranská astronómia (Observatórium na Skalnatom plese)

  Katedra fyziky FVPV PU, Prešov; 36 poslucháčov
  - ing. Ľ. Klocok

 • 31.5.2008 - Výskum slnečnej koróny na Lomnickom štíte (Observatórium na Lomnickom štíte)

  Vojenský diplomatický zbor; Ministerstvo obrany SR; 40 poslucháčov
  - ing. Ľ. Klocok

 • 2.6.2008 - Astronómia v Tatrách

  ZŠ Ľubotice; 35 žiakov
  - Mgr. Z. Kaňuchová

 • 2.6.2008 - Astronómia na Skalnatom plese (Observatórium na Skalnatom plese)

  MŠ Stella, Jarná 3168, Poprad; 11 detí
  - P. Schalling

 • 6.6.2008 - Výskum na AsÚ SAV

  ZŠ Opava, Mařádkova 18, Opava; 16 žiakov
  - Mgr. E. Kundra

 • 6.6.2008 - Práca na AsÚ SAV

  Gymnázium F.G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava; 17 študentov
  - dr. L. Hric

 • 9.6.2008 - Ako astronómovia pozorujú oblohu.

  MŠ Stará Lesná 55; 27 detí
  - dr. L. Hric

 • 12.6.2008 - O práci na AsÚ SAV

  ZŠ Ul. Obrancov mieru 884, Detva; 40 žiakov
  - Mgr. Z. Kaňuchová

 • 13.6.2008 - Naša Slnečná sústava

  ZŠ Ul. Školská 168, Štrba; 35 žiakov
  - Mgr. Z. Kaňuchová

 • 16.6.2008 - Astronómia v Tatrách

  Olympijské výbory - Slovensko, Poľsko; 32 poslucháčov
  - ing. Ľ. Klocok

 • 16.6.2008 - O práci na AsÚ SAV

  Spjená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava; 34 žiakov
  - P. Bendík

 • 16.6.2008 - O práci na AsÚ SAV

  Spjená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava; 39 žiakov
  - P. Bendík

 • 17.6.2008 - Vesmír

  SOU Sluchovo postihnutých detí, Kremnica; 15 žiakov
  - dr. V. Rušin

 • 12.7.2008 - Výskum na AsÚ SAV

  Ebicykl; 16 účastníkov
  - dr. L. Hric

 • 14.7.2008 - Vesmír, v ktorom žijeme

  ZŠ Bohumínska 72, Slezská Ostrava, Česká republika; 18 žiakov
  - dr. V. Rušin

 • 27.8.2008 - Astronómia a Tatry

  Astronomická výmena skúseností (Bc. P. Kráčalík); 26 účastníkov
  - dr. V. Rušin

 • 29.8.2008 - Zatmenia Slnka

  Astronomická výmena skúseností (Bc. P. Kráčalík); 26 účastníkov
  - dr. V. Rušin

 • 18.9.2008 - Astronomické pozorovania na Skalnatom plese

  Skupina partnerov TLD; 27 poslucháčov (Observatórium na Skalnatom plese)
  - dr. J. Žižňovský

 • 19.9.2008 - Vesmír okolo nás

  Úrad SAV, Bratislava; 38 účastníkov
  - dr. V. Rušin

 • 24.9.2008 - Práca na AsÚ, Slnečná sústava

  ZŠ A. Kubinu 34, Trnava; 34 poslucháčov
  - Mgr. M. Husárik

 • 7.10.2008 - AI SAS Review, Asteroids in the Solar System (v anglickom jazyku)

  ZŠ Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica; 26 žiakov
  - Mgr. M. Husárik

 • 16.10.2008 - Astronómia na Skalnatom plese

  Hotel Forton, partner TLD; 29 poslucháčov
  - P. Bendík

 • 16.10.2008 - Pozorovacia technika na AsÚ SAV

  Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity; 16 poslucháčov
  - Mgr. M. Husárik

 • 27.10.2008 - Základy astronómie a o práci na AsÚ SAV

  ZŠ, Námestie Š. Kluberta 10, Levoča; 43 žiakov
  - P. Bendík

 • 29.10.2008 - Základy astronómie a praktické pozorovanie Slnka

  ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok; 24 poslucháčov
  - P. Bendík

 • 7.11.2008 - Základné poznatky astronómie a praktické pozorovanie Slnka

  ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok; 24 poslucháčov
  - P. Bendík

 • 13.11.2008 - Základy z astronómie a praktické pozorovania

  Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Kladno; 13 poslucháčov
  - P. Bendík

Popularizačné prednášky pre verejnosť mimo AsÚ

 • 21.4.2008 - Slnko - najbližšia hviezda

  Fakulta prírodných vied, Tajovského 40, B. Bystrica; 24 poslucháčov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 2.5.2008 - Tatranská astronómia. Expedície za pozorovaním zatmení Slnka

  Obecný úrad, Lučatín; 64 poslucháčov
  - ing. Ľ. Klocok, CSc.

 • 15.5.2008 - Zatmenia Slnka - expedície

  Kaviareň Victoria, Svätoplukova 1, Prešov; 45 poslucháčov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 24.10.2008 - Slnečná sústava má opäť 8 planét

  Hvezdáreň a planetárium, Prešov; 62 poslucháčov
  - doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.

 • 24.10.2008 - Ženy pri zrode modernej astronómie

  Hvezdáreň a planetárium, Prešov; 62 poslucháčov
  - RNDr. J. Žižňovský, CSc.

 • 14.11.2008 - Úplné zatmenie Slnka - Mongolsko 2008

  SLOVTEPMONT, Mostová 231, Partizánske; 56 poslucháčov
  - ing. Ľ. Klocok

 • 22.11.2008 - Úplné zatmenie Slnka - Mongolsko 2008

  Klub slovenských turistov ONDROBRUS, Brusno; 124 poslucháčov
  - ing. Ľ. Klocok

 • 8.12.2008 - Medzinárodnýrok astronómie 2009 a o projekte LPP-014-06

  Štátna vedecká knižnica a hvezdáreň, Banská Bystrica; 45 poslucháčov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc., doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.

Prednášky pre žiakov a študentov konané mimo AsÚ

 • 24.4.2008 - Slnko - najbližšia hviezda; Slnečná sústava po novom

  Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou; 250 žiakov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc., Mgr. Z. Kaňuchová

 • 24.4.2008 - Slnko - najbližšia hviezda

  Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou; 112 žiakov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 24.4.2008 - Slnečná sústava po novom

  Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou; 124 žiakov
  - Mgr. Z. Kaňuchová

 • 29.5.2008 - Slnečná sústava

  ZŠ Valaská; Októbrová ulica 16, Valaská; 40 žiakov
  - Doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.

 • 29.5.2008 - Astronómia na Slovensku

  ZŠ Valaská; Októbrová ulica 16, Vlaská; 42 žiakov
  - Doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.

 • 24.4.2008 - Slnečná sústava

  ZŠ s VOS Krásnohorské Podhradie, Pokroková 199, Krásnohorské Podhradie; 50 žiakov
  - Mgr. Z. Kaňuchová

 • 12.6.2008 - Slnko

  Gymnázium, Šrobárova 1, Košice; 62 študentov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 21.11.2008 - Vesmír okolo nás a Slnečná sústava

  ZŠ a MŠ, Spišské Hanušovce; 160 detí
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

 • 28.11.2008 - Slnko - naša najbližšia hviezda

  Stredná odborná škola, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš; 80 žiakov
  - RNDr. V. Rušin, DrSc.

Dni otvorených dverí na horských observatóriách Astronomického ústavu SAV

 • 24. máj 2008

  - sprevádzali: dr. L. Hric, dr. Chochol, ing. Klocok, dr. V. Rušin, dr. J. Svoreň

 • 7. jún 2008

  - sprevádzali: dr. L. Hric, Mgr. Z. Kaňuchová, ing. Klocok, dr. V. Rušin, dr. J. Svoreň

 • 21. jún 2008

  - sprevádzali: Mgr. Z. Kaňuchová, ing. Ľ. Klocok, dr. V. Rušin, dr. J. Zverko, dr. J. Žižnovský

 • 5. júl 2008

  - sprevádzali: Mgr. Z. Kaňuchová, ing. Ľ. Klocok, dr. V. Rušin, dr. J. Zverko, dr. J. Žižnovský

 • 13. august 2008

  - sprevádzali: Mgr. Z. Kaňuchová, ing. Ľ. Klocok, dr. V. Rušin, dr. J. Žižnovský, Mgr. M. Husárik

 • 13. september 2008

  - sprevádzali: dr. L. Hric, ing. Ľ. Klocok, dr. V. Rušin, dr. D. Chochol, Mgr. M. Husárik

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov

 • 4. - 6. december 2008
o seminári

6-dielny seriál astronomických prednášok

 • 22. októbra 2008 - Doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc.: Je počet 8 planét definitívny?
 • 29. októbra 2008 - RNDr. L. Hric, CSc.: História a súčasnosť výskumu galaxií
 • 5. novembra 2008 - RNDr. J. Rybák, CSc.: Slnečná astrofyzika pred 101 rokmi a dnes
 • 12. novembra 2008 - RNDr. V. Rušin, DrSc.: Slnko a prejavy jeho aktivity
 • 19. novembra 2008 - RNDr. J. Žižňovský, CSc.: Ženy pri zrode modernej astronómie
 • 26. novembra 2008 - RNDr. L. Neslušan, CSc.: Posledné štádiá formovania Slnečnej sústavy
• • •
Powered by: WordPress