PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


NOVINKY


 • [NEW] Jún 2005 : Predsedníctvo Slovenkej akadémia vied udelilo organizátorom projektu !VENUS TRANSIT 2004! z radov SAV Cenu SAV za popularizáciu vedy. Členmi oceneného kolektívu boli Julo Koza, Aleš Kučera, Jano Rybák, Vojtech Rušin, Richard Komžík, Jaro Ambróz a Daniel Novocký.

 • [NEW] Máj 2005 : Slovenská ústredná hvazdáreň v Hurbanove a časopis KOZMOS vyhodnotili v súťaži Astrofoto2004 ako snímku roka obrázok p. Tomáša Marušku - Dve muchy jednou ranou (Prechod Venuše a prelet Medzinárodnej stanice ISS popred slnečný disk). Jej zmenšenú verziu najdete v ozname z 17. júna 2004.

 • [NEW] Apríl 2005 : v císle 3 časopisu KOZMOS, vydávaného SÚH v Hurbanove, bol uverejnený článok koordinátora projektu Venus Transit 2004 na Slovensku s vyhodnotením projektu za SR.

 • 28. jún 2004 : koordinátor projektu Venus Transit 2004 na Slovensku vypracoval hodnotenie projektu za SR.

 • 21. jún 2004 : ako dokumentuje tvrdenie Vlada Karlovského z Hvezdárne v Hlohovci, prelet ISS nebol v Hlohovci pozorovatelny napriek tomu, že v nedalekej Stupave áno. Tomu zodpovedá i skutočná dráha ISS uvedená na serveri SpaceWeather.

 • 17. jún 2004 : tak predsa bola predpoveď prechodu stanice ISS počas prechodu Venuše cez slnečný disk správna! Dokazuje to unikátny záznam pozorovania Tomáša Marušku zo Stupavy (Rubinar 5.6/500 s Baader AstroSolar filterom a WebCam Philips ToUCam Pro 740, 1/10 000 sec s kadenciou snímkou 30 obr/sek) o 10:09:18 UT. Viac obrázkov najdete na ATM Slovakia.

  ISS s Venušou na slnečnom disku

  Obrázok je prebraný z fotogalérie VENUS TRANSIT projektu. (Originál: http://atm.zaciatok.sk.) Tam na Vás čaká prekrásna kolekcia dnes už viac ako 350 zaujímavých obrázkov, získaných počas prechodu Venuše cez slnečný disk.

 • 9. jún 2004 : dostalo sa nám všetkým poďakovania od hlavného európskeho koordinátora projektu VENUS TRANSIT 2004 Dr. Richarda Westa z Európskeho južného observatória. Uverejňujeme originál jeho textu v angličtine.

 • 9. jún 2004 : Po výzve koordinátora projektu na Slovensku Jula Kozu na zasielanie krátkych správ o pozorovaniach začíname uverejňovať ohlasy zaslané nám z jednotlivých škôl, hvezdární a od amatérov v pozorovateľskom fóre.

 • 8. jún 2004 : všetkým tým, ktorí boli zaneprázdnení inými povinnosťami, alebo mali zamračené počas prechodu Venuše zamračené, sú k dispozícii animácie záznamu prechodu, vyrobené z pozorovaní kontakov Venuše so slnečným diskom na Astronomickom ústave SAV ako i linky na pododné stránky so záznamami z iných observatórií.

 • 8. jún 2004 : nevieme ako u Vás, ale nám v Starej Lesnej počasie neuveriteľne prialo ! Nielen že bolo skoro ráno po mnohých dňoch zamračenej oblohy a dažďa úplne jasno, ale jasné až polojasné počasie bez prehánok či búrok, takých častých už na obed v Tatrách v tomto čase, trvalo počas celého úkazu. Takže na 5 prístrojoch 4 skupiny žiakov z 2 základných škôl urobili záznamy časov kontaktov t2, t3 a odhad času kontaktu t4 spolu so zákresmi polôh Venuše počas prechodu cez slnečný disk pre výpočet časov kontaktov extrapoláciou. Astronomický ústav poskytol i on-line záznam z web-kamery, ktorá zaznamenala viac ako 18000 prístupov počas prechodu pričom naše internetové spojenie bolo plne vyťažené. Ústav navštívilo i viac ako 50 záujemcov z radov verejnosti. Len ISS sme nevideli.

 • 7. jún 2004 : pán Jan Manek zo Štefánikovej hvezdárne v Prahe na Petříne upozorňuje na unikátny úkaz prechodu stanice ISS popred slnečný disk, ktorý by mal nastať práve počas zajtrajšieho prechodu Venuše a ktorý by mal byť viditeľný z oblastí stredného a západného Slovenka približne o 10:09:30 UT (univerzálneho času), t.j. o 12:09:30 letného stredoeurópskeho času. Viac informácií najdete v jeho emaili do diskusného klubu 'astrocs' a na stránke predpovedí prechodov stanice ISS.

 • 4. jún 2004 : Venuša je už celkom blízko Slnka! Najprv ju bolo vidieť v záberoch, získaných koronografom LASCO/C3, ktorý je umiestnený na družici SOHO. Táto pozoruje Slnko nepretržite z Lagrangeovho libračného bodu L1 sústavy Slnko-Zem. V noci zo 7. na 8. júna sa Venuša 'presunula' do záberoch koronografu LASCO/C2 tejto družice. I tam ale nad ránom 8. júna zašla za centrálnu clonu. Venuša sa bude v záberoch týchto prístrojov objavovať postupne i po prechode popred slnečný disk.

 • 3. jún 2004 : vďaka Ing. J. Ambrózovi a RNDr. R. Komžíkovi, CSc. (AsÚ SAV) je na 8. jún 2004 pripravená priama videoprojekcia prechodu Venuše cez slnečný disk. On-line prenos bude k dispozícii len v deň prechodu.

 • 3. jún 2004 : vďaka Mgr. S. Kanianskemu (stanley@planetarium.sk) zverejňujeme text-kuriozitu: článok z 1. čísla časopisu Vesmír z roku 1871, v ktorom sa pojednáva o blížiacom sa prechode Venuše popred Slnko v 19. storočí. Zaujímavé čítanie hoci odborné hodnotenie Hellovej práce už bolo rehabilitované.

 • 31. máj 2004 : Chcete rýchlo zistiť ako premieta Váš ďalekohľad svetové strany? Porovnajte si Váš obrázok slnečného disku s obrázkom slnečného povrchu z družice SOHO, ktorý je zorientovaný tak, že sever je na obrázku hore a východ vľavo. Obrázok zo SOHO je pravidelne aktualizovaný a čas jeho expozície je uvedený v obrázku. Slnečný kotúč, ktorý ale uvidíte svojim ďalekohľadom, možete správne zorientovať voči svetovým stranám len vtedy, ak zoberiete do úvahy i aktuálnu hodnotu uhla medzi rovinou nebeského rovníka a projekciou náklonu zemskej osi voči nebeskému rovníku. Táto hodnota je dnes približne -15 stupňov. Preto ak je na obrázku z druzice SOHO severný pól Slnka na snímku hore, smer na severný nebeský pól je od neho smerom na východ (poľava) naklonený o 15 stupňov. Nebeský rovník je kolmý na tento smer. Tento rovník je vyznačený na schématickom obrázku kontaktov Venuše so slnečným diskom písmenami E a W.

 • 31. máj 2004 : Kolegovia z Českej republiky pripravili v spolupráci s firmou HERAFILM a Českou televíziou krátky 11-minútový film o pozorovaní prechodu Venuše cez slnečný disk. Film je k dispozícii pre nekomerčné účely vo formáte MPEG (86MB) v českej a anglickej verzii.

 • 27. máj 2004 : vďaka ochote vedenia Českého hydrometeorologického ústavu a aktivite jeho pracovníka p.Martina Setvaka budu na obdodie okolo tranzitu Venuše cez slnečný disk sprístupnené niektoré (inak spoplatňované) stánky ČHMÚ, týkajúce sa oblačnosti a predpovede počasia. Viac informacíí najdete v správe, ktorá bola zaslaná do diskusného klubu "astrocs".

 • 25. máj 2004 : na stránke fotoalbumu seminára najdete fotografie, ktoré naši kolegovia urobili na seminári organizovanom pre koordinátorov projektu.

 • 24. máj 2004 : na stránku zborníka referátov boli doplnené súbory s textami prednášok, ktoré odzneli na seminári organizovanom pre koordinátorov projektu a ktoré boli obsiahnuté v zborníku zo seminára. Stránka obsahuje i súbory prezentácií prednášok, ktoré autori láskavo poskytli k voľnému šíreniu pre nekomerčné účely.

 • 24. máj 2004 : Slovenký zväz astronómov-amatérov ponúka pamätné tričko na prechod Venuše popred slnečný disk 8. júna 2004. Viac informacií (ako si ho kúpiť) najdete na pravej strane SZAA-Venus Transit 2004.

 • 24. máj 2004 : v dňoch 21. a 22. mája prebehol vzdelávací seminár, organizovaný pre koordinátorov projektu.

 • 20. máj 2004 : na stránku programu seminára boli doplnené linky na súbory s textami prednášok, ktoré odznejú/li na seminári organizovanom pre koordinátorov projektu a ktoré budú/boli obsiahnuté v zborníku zo seminára. Linky k týmto súborom sú uvedené i na stránke zborníka referátov.

 • 13. máj 2004 : na stránku bol doplnený program seminára pre koordinátorom projektu.

 • 5. máj 2004 : koordinátorom projektu, celkovo 65 učiteľom z 62 škôl a 7 pracovníkom zo 7 astronomických zariadení, boli zaslané pozvánky na seminár spolu s návratkou, ktorú bude treba zaslať späť organizátorom do 13. mája 2004.

 • 3. máj 2004 : vzdelávací seminár pre koordinátorov sa bude konať v dňoch 21. a 22. mája 2004 v hlavnej budove Astronomického ústavu na starolesnianskych lúkach medzi Tatranskou Lomnicou a Starou Lesnou. Účastníci seminára budú ubytovaní v neďalekom hoteli Bratislava.

 • 3. máj 2004 : organizátori projektu upozorňujú, že uzávierka prihlášok na vzdelávací seminár bola 1. mája. Záujemcovia o účasť v projekte sa môžu naďalej prihlasovať, nebude ich ale z technických a finančných dôvodov možné pozvať na vzdelávací seminár. Takýmto účastníkom ale orgazátori zašlú bulletin obsahujúci texty prednášok, ktoré na vzdelávacom seminári odznejú.

 • 15. apríl 2004 : o prechode Venuše popred slnečný disk a projekte Venus Transit 2004 uverejnil článok denník SME
 • 22. marec 2004 : rozšírenie časti AKCIE o zoznam vykonaných vecí a podrobný obsah budúceho vzdelávacieho seminára

 • SPÄŤ