PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


PROGRAM SEMINÁRA


Organizačný výbor pripravuje pre koordinátorov vzdelávací seminár s nasledovným programom. Seminár sa uskutoční 21. a 22. mája 2004 v hlavnej budove Astronomického ústavu na starolesnianskych lúkach medzi Tatranskou Lomnicou a Starou Lesnou.

Piatok, 21. mája 2004
10:00-13:00   ubytovanie a registrácia v hoteli Bratislava, praktická práca s ďalekohľadmi na AsÚ SAV
13:00-13:10   otvorenie seminára - RNDr. Aleš Kučera, CSc.
13:10-14:00   'Prechody vnútorných planét a teória merania slnečnej paralaxy' - RNDr. Ľuboš Neslušan, CSc.
14:00-14:25   prestávka
14:25-15:15   Venuša a história jej prechodov pred slnečným diskom' - RNDr. L. Hric, CSc. (PPT súbor)
15:20-16:20   prehliadka pozorovacích pavilónov AsÚ SAV v Starej Lesnej -
16:30-17:20   'Metodika pozorovania a merania času kontaktov' - Ing. J. Gerboš (hvezdar@isternet.sk)
17:20-17:45   prestávka
17:45-18:15   'Projekčná metóda pozorovania pomocou triédra' - Mgr. Július Koza, PhD.
18:30-19:30   večera

Sobota, 22. mája 2004
08:00-08:45   raňajky
09:00-10:00   praktický nácvik pozorovania - Mgr. Július Koza, PhD., Ing. J. Gerboš, RNDR. M. Znášik,        
   RNDr. J. Mäsiar, Mgr. S. Kaniansky
10:00-10:25   prestávka
10:25-11:15   'Od Venuše k exoplanétam' - Mgr. S. Kaniansky (stanley@planetarium.sk)
11:15-11:40   prestávka
11:40-12:30   ''Astronóm Maximilán Hell: život a dielo' - Doc. RNDr. E. Ferencová, CSc.
12:30-12:40   ukončenie seminára - RNDr. Aleš Kučera, CSc.
12:40-13:30   obed

SPÄŤ


'