PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


ZBORNÍK REFERÁTOV ZO SEMINÁRA


Organizačný výbor pripravil Zborník referátov zo vzdelávacieho seminára, ktorý bude poskytnutý/zaslaný všetkým účastníkov projektu. Pre ostatných záujemcov sú na tejto stránke k dispozícii PDF súbory všetkých referátov, ktoré zborník obsahuje. Navyše sú tu i súbory prezenácií vo forme PPT súborov, pripravených v programe MS PowerPoint). Autori láskavo poskytli tieto materiály na voľné šírenie pre nekomerčné, edukačné účely.

Program pre prehliadanie PDF (Portable Document Format) súborov je k dispozícii bezplatne na WWW adrese firmy ADOBE pre viacero operačných systémov počítačov.

OBSAH ZBORNÍKA

  Názov príspevku a meno autora príspevok
v zborníku
súbor
prezentácie
1.   Titulná strana a tiráž   106kB    
2.   Obsah   28kB    
3.   Úvod - Mgr. Július Koza, PhD.   16kB    
4.   'Registrácia a protokol o výsledku pozorovania' -
  Mgr. Július Koza, PhD.
  329kB  
5.   'Predpoveď času kontaktov Venuše' -
  Mgr. Peter Zimnikoval
  88kB  
6.   'Prechody vnútorných planét a teória merania slnečnej paralaxy' -
  RNDr. Ľuboš Neslušan, CSc.
  393kB   529kB  
7.   'Meranie vzdialenosti Zem-Slnko z prechodu Venuše pred slnečným diskom' -
  RNDr. Miroslav Znášik
  256kB  
8.   'Metodika pozorovania a merania času kontaktov' -
  Ing. J. Gerboš (hvezdar@isternet.sk)
  419kB   269kB  
9.   'Projekčná metóda pozorovania pomocou triédra' -
  Mgr. Július Koza, PhD.
  233kB   131kB  
10.   'Od Venuše k exoplanétam' -
  Mgr. S. Kaniansky (stanley@planetarium.sk)
  469kB   4474kB  
11.   'Astronóm Maximilán Hell: život a dielo' -
  Doc. RNDr. E. Ferencová, CSc.
  847kB  
12.   'Venuša a história jej prechodov pred slnečným diskom' -
  RNDr. L. Hric, CSc. 
  313kB   5679kB  

Zborník referátov zo seminára "VENUS TRANSIT 2004", Tatranská Lomnica 2004 vydal Astronomický ústav SAV v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pre SAV. Zostavovateľom zborníka je J. Koza, zodpovedným za publikáciu je A. Kučera. Náklad - 150 kusov, rok vydania - 2004. Za vecnú a jazykovú správnosť uverejnených textov zodpovedajú ich autori.


SPÄŤ

'