Zameranie Astronomického ústavu SAV60 cm Cassegrain - Stará Lesná
60 cm, Stará Lesná


60 cm Cassegrain - Sklanté pleso
60 cm, Skalnaté pleso


Koróna
Koróna pri zatmení


Príklad CCD snímky
Príklad CCD snímky


Svetelná krivka DU Boo
Svetelná krivka


Vycítanie dvojhviezdy
Dvojhviezda na CCD


Skvrny na hviezde
©kvrny na hviezde


11 hodín expozície oblohy
11 hodín expozície


61 cm Newton
61 cm Newton


Kométa Schwassmann-Wachmann 3
Kométa SW3


Image No.6, Kometa_Bennett_resize.jpg
Bennett


Korónograf na Lomnickom Stíte
Korónograf


Horizontálny slnečný ďalekohµad
Slnečný ďalekohµad


Slnko so skvrnami
Slnko (23.8.2002)


Slnecné skvrny
Slnečné ąkvrny