Novy, supernovy a ich vzplanutiaKrabia hmlovina
Krabia hmlovina


Keplerova supernova
Keplerova supernova


Supernova z roku 1006
Supernova na oblohe


Supernova 1994D
Supernova v galaxii


Zvysky po supernovach
Zvyšky po supernovách


Ako vzniká nova
Ako vzniká nova


Supernova v M51
Supernova v M51


Ako vzniká supernova
Vznik supernovy


Umelecka predstava vybuchu supernovy
Kresba jasnej supernovy


Pozostatok SN 1987A z Velkeho Magellanovho oblaku
Zvyšok po SN1987A