logo
animovaná dvojhviezda

V krátkosti o mne

Volám sa Ľubomír Hambálek. Narodil som sa v Nitre 3.2.1983. Pochádzam z mesta chemického priemyslu - Šale, kde som navštevoval a tiež Gymnázium J. Fándlyho. V rokoch 2001 - 2006 som študoval na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Po získaní titulu Mgr. som pokračoval v štúdiu na Astronomickom ústave Slovenskej Akadémie Vied, ktoré som ukončil obhajobou dizertačnej práce s názvom "Štúdium vybraných tesných dvojhviezd a viacnásobných sústav" dňa 30.8.2010. Pracujem ako vedecký pracovník na Stelárnom oddelení AsÚ SAV. Zaoberám sa premennými hviezdami, tesnými dvojhviezdami, viacnásobnými sústavami a v poslednej dobe aj extrasolárnymi planétami.

Medzi moje záľuby patrí okrem astronómie takisto literatúra faktu, historická, sci-fi a fantasy literatúra. Som fanúšik dobrej hudby a kinematografie a rád fotografujem.

Životopis

Celé meno: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.
Dátum narodenia: 3. február 1983
Miesto narodenia: Nitra
Národnosť: slovenská

Jazykové zručnosti

 • angličtina - aktívne
 • nemčina - pasívne
 • čeština - aktívne

Vzdelanie

 • 2006–2010: interné doktorandské štúdium na Astronomickom ústave SAV; študijný odbor: 4.1.8. Astrofyzika; zameranie: fyzika hviezd, zákrytové dvojhviezdy a viacnásobné sústavy; ukončené obhajobou dizertačnej práce
 • 2001–2006: magisterské štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave; špecializácia: Astronómia a astrofyzika na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie; ukončené obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou
 • 1997-2001: štúdium na Gymnáziu J. Fándlyho v Šali; ukončené maturitnou skúškou
 • 1991-1997: navštevoval som jazykovú triedu (nemčina, angličtina) na ZŠ Krátka (J.C. Hronského) v Šali
 • 1989-1991: navštevoval som ZŠ Pionierska v Šali

Zamestnanie

 • 20.9.2011 - doteraz: vedecký pracovník v Stelárnom oddelení AsÚ SAV
 • 1.9.2010 - 31.12.2010: vedecký pracovník v Stelárnom oddelení AsÚ SAV

Členstvo vo vedeckých organizáciách

Členstvo v SOC a LOC konferencií

 • 2013: "Observing techniques, instrumentation and science for metre-class telescopes", Tatranská Lomnica, 23.9.-26.9., člen LOC
 • 2011: IAU Symposium 282 "From Interacting Binaries to Exoplanets: Essential Modeling Tools", Tatranská Lomnica, 18.7.-22.7., člen LOC