JAN RYBAK HOME PAGE

Ján Rybák


Observatórium Lomnický štít kde v posledných rokoch trávim veľa dní                                                                                 
 • Kontakt
 • Plány
 • Novinky
 • Publikácie
 • Prednášky/diplomové+PhD témy
 • Aj predošlé aktivity

 • LSO: verejný web, intranet, údržbár: urobené, zoznamy_úloh
 • Dáta: H alfa protuberancie, Hemisférické početnosti slnečných škvŕn
 • Projekt APVV-0816-11 'CORPHYS'

 • OFS - Oddelenie fyziky Slnka AsÚ SAV
 • AsÚ SAV - Astronomický ústav SAV
 • SAV - Slovenská akadémia vied

 • Ostatná aktualizácia: 4. november 2022   WebMail    English