JAN RYBAK HOME PAGE

Stránka Jána Rybáka


English

Observatórium Lomnický štít kde v posledných rokoch trávim veľa dní

Observatórium Lomnický štít
AsÚ SAV (14/11/2012)

 • Plány    Kontakt    Publikácie     Prednášky/diplomové+PhD témy   

 • Projekt Venus Transit 2004 - SR
 • ESMN škola o slnečnej magnetometrii a slnečnom magnetizme, Tatr. Lomnica
 • Slnečná magnetohydrodynamika - prednáškový kurz Prof. Dr. Juergena Staudeho
 • Kampaň jeseň 2005 - La Palma(SST,DOT), SOHO JOP171, TRACE
 • Kampaň jar 2006 - La Palma(SST,DOT), SOHO JOP185, TRACE
 • Kampaň leto 2006 - DOT/LaPalma + SOHO JOP171, TRACE, RHESSI
 • Pracovné stretnutie o slnečných erupciách a inicializácii KVH: 13-15/9/2006
 • Kampaň jeseň 2006 - VTT/Tenerife + TRACE
 • Projekt APVV-0066-06 'Ohrev slnečnej koróny'
 • Kampaň august 2007 - DOT/LaPalma + SOHO JOP189, HINODE HOP 020 a iné
 • OPTICON Kampane 2008 - VTT/Tenerife + TRACE
 • Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov: 2009, 2008, 2007
 • OPTICON Kampaň 2008: DOT/LaPalma + SOHO JOP189 + Hinode HOP088
 • OPTICON Kampaň 2008 - VTT/Tenerife
 • Modernné trendy v slnečnej a stelárnej spektroskopii - prednáškový kurz prof. Ken Phillipsa
 • EAST konferencia o slnečnej fyzike "Veda s synoptickými slnečnými ďalekohľadmi"
 • konferencia "Centrum kozmických výskumov: zameranie a výsledky"
 • Projekt APVV-0816-11 'Slnečná koróna: výskum fyzikálnych procesov'
 • Dáta: H alfa protuberancie, Hemisférické početnosti slnečných škvŕn
 • Pozorovacia kampaň 2016 SST+IRIS J.Kozu
 • Pozorovací program 2016 IHOP316 J.Dudíka: JR sumárny súbor
 • Pozorovací program CoMP-S@LSO obs_prog_002: Spektropolarimetria pokojných protuberancií
 • Pozorovací program SCD@LSO obs_prog_002: Filamenty aktívnych oblastí: vytváranie, vývoj a zánik

 • Národný komitét COSPAR - člen
 • COST Action MP1104 - člen MC

 • Observatótium Lomnický Štít: verejná stránka, intranet (7/2009-7/2015)
 • OFS - Oddelenie fyziky Slnka AsÚ SAV
 • AsÚ SAV - Astronomický ústav SAV
 • SAV - Slovenská akadémia vied

 • Posledná aktualizácia: 22. august 2016   

  NAJ.sk
      WebMail    English