Jan Rybak - NK COSPAR

COSPAR Roadmaps:

Zhrnutie kozmickeho vyskumu na AsU SAV za obdobie 2018-2019 - podklad pre pripravu vyrocnej spravy NK COSPAR : ODT, PDF.

Zhrnutie kozmickeho vyskumu na AsU SAV za obdobie 2016-2017 - podklad pre pripravu vyrocnej spravy NK COSPAR : ODT, PDF.

Zhrnutie kozmickeho vyskumu na AsU SAV za obdobie 2014-2015 - podklad pre pripravu vyrocnej spravy NK COSPAR : DOC, PDF.

Zhrnutie kozmickeho vyskumu na AsU SAV za obdobie 2012-2013 - podklad pre pripravu vyrocnej spravy NK COSPAR : DOC, PDF.

Zhrnutie kozmickeho vyskumu na AsU SAV za obdobie 2010-2011 - podklad pre pripravu vyrocnej spravy NK COSPAR : DOC, PDF.

Zhrnutie kozmickeho vyskumu na AsU SAV za obdobie 2008-2009 - podklad pre pripravu vyrocnej spravy NK COSPAR : DOC, PDF.

Zhrnutie kozmickeho vyskumu na AsU SAV za obdobie 2006-2007 - podklad pre pripravu vyrocnej spravy NK COSPAR : DOC, PDF.

Zhrnutie kozmickeho vyskumu na AsU SAV za obdobie 2004-2005 - podklad pre pripravu vyrocnej spravy NK COSPAR : RTF, PDF.

Zhrnutie kozmickeho vyskumu na AsU SAV za obdobie 2002-2003 - podklad pre pripravu vyrocnej spravy NK COSPAR : DOC, Fig1, Fig2, Fig3.

Zhrnutie kozmickeho vyskumu na AsU SAV za obdobie 1997-1999 : HTLM, DOC, PS.

NK COSPAR: spravy za roky 1997-2015


Posledna aktualizacia : JR, 02/03/2018