Astronomický ústav: eduroam

eduroam

eduroam je medzinárodný projekt a aj služba, prostredníctvom ktorej, užívatelia najmä z akademických organizácií v rámci celého sveta bezplatne pristupujú do počitačovej siete v inej zúčastnenej organizácii.

eduroam v sebe integruje autentizačnú a autorizačnú infraštruktúru AAI (Authentication and Authorization Infrastructure) a bezpečnosť dát. Celá infraštruktúra eduroamu je postavená na radius serveroch a autentizačnom protokole 802.1x.

Pravidlá používania: federačná politika.

Informácie o slovenských organizáciách zapojených do projektu eduroam nájdete na stránke: www.sanet.sk.

Pripojenie k sieti vyžaduje od užívateľa užívateľské meno a heslo, ktoré používa v domovskej organizácii.

eduroam môžu používať iba oprávnení užívatelia. Oprávnenie zamestnancom je udelené po súhlase Astronomického ústavu.

Pokrytie na Astronomickom ústave: hlavná budova, pozorovacie pavilóny G1, G2, vysokohorské pracoviská SP, LŠ.

Nastavenie WiFi:

Pre zjednodušenie konfigurácie môžete použit eduroam "Configuration Assistant Tool" a stiahnuť si inštalátor wifi-profilu. (Vyberte "Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences".)


Voľba jazyka
angličtina/English
slovenčina/Slovak
Astronomický ústav SAV - hlavná stránka

rkomzik@ta3.sk

Dátum poslednej zmeny: 18. februára 2020