Edmund Halley

(8. novembra 1656 - 14. januára 1742)

anglický astronóm, meteorológ, fyzik a matematik


Narodil sa v Haggerstone, Londýne do rodiny bohatého výrobcu mydla. Už od detstva sa intenzívne zaujímal o matematiku. Od svojich 17-tich rokov študoval na Oxforde. Ešte počas tohto štúdia vydal svoje prvé vedecké práce o slnečnej sústave a slnečných škvrnách. Keď v roku 1676 skončil štúdium na Oxforde, v južnom Atlantiku na ostrove Sv. Heleny pozoroval hviezdy južnej oblohy. Výsledkom práce bol katalóg "Catalogus Stellarum Australium ". Kvôli presným meraniam ho začali porovnávať s Tychom Brahem. Získal svoj doktorský titul a stal sa členom  Kráľovskej spoločnosti.


Po svadbe (1682) sa s rodinou presťahoval do Islingtonu, kde sa venoval hlavne pozorovaniu Mesiaca. Zaujímal sa o dôkaz Keplerových zákonov pohybu nebeských telies. V auguste 1684 pricestoval do Oxfordu, aby sa o svoje výsledky podelil s Isaacom Newtonom. Zistil však, že Newton problém vyriešil, ale nepublikoval. Presvedčil ho, aby vydal svoje "Principia Mathematica Philosophiae Naturalis" na Halleyho vlastné náklady.


V novembri 1703 bol menovaný profesorom geometrie na Oxforde. S použitím metód historickej astronómie (skúmanie historických pozorovaní) si vytvoril názor, že kométy z rokov 1456, 1531, 1607 a 1682 sú vlastne návratmi jedného telesa. Jej další návrat predpovedal na 1758. Ked sa kométa nakoniec zjavila na oblohe, bola po ňom pomenovaná na jeho počesť.
V roku 1716 Halley navrhol vysoko presné meranie vzdialenosti medzi Zemou a Slnkou na základe merania času pri pozorovaní prechodu Venuše pred slnečným diskom. O dva roky neskôr opäť využil historické záznamy (starovekých Grékov). Po ich porovnaní so svojimi vlastnými meraniami objavil vlastný pohyb hviezd na oblohe. Od roku 1720 zastával až do smrti post kráľovského astronóma, ked vo funkcii vystriedal Johna Flamsteeda. Pochovaný je v kostole Sv. Margaréty v juhovýchodnom Londýne.

Je príhodné spomenúť, že presne 350 rokov od narodenia E. Halleyho nastane prechod Merkúra pred diskom Slnka - jav, ktorý Halleyho profesionálne zaujímal.

Tvorba HTML: Ľubomír Hambálek, Emil Kundra
Posledná zmena: 13. októbra 2006