Richard Milan Komžík

WWW domáca stránka (HomePage)

Obrázok mojej osoby

Volám sa Richard Milan Komžík. Narodil som sa v Bratislave, v Slovenskej republike (vtedy Československo) 21. novembra 1965. Dlhší čas som žil v Žiline, kde som chodil na základnú školu ale aj na Gymnázium, Veľká Okružná. Neskôr som študoval na Univerzite Komenského v Bratislave na Matematicko-fyzikálnej fakulte (MFF UK). Po skončení štúdií som začal pracovať na Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici. Som pracovníkom Stelárneho (hviezdneho) oddelenia a zaoberám sa hlavne problematikou interagujúcich dvojhviezd. V roku 1998 som úspešne obhájil dizertáciu Fotometrický a spektroskopický výskum zákrytovej sústavy TX UMa. Možno Vás zaujme zoznam mojich profesionálnych aktivít.

Pokiaľ ide o moje koníčky, zaujímam sa o kinematografiu, dobré knihy a hudbu, cestovanie, no a samozrejme, turistiku v nádherných horách Slovenska.

Toto je miesto, ktoré slúži ako môj osobný "anonymný ftp"-server. Čokoľvek tu nájdete, čo Vás zaujíma, môžete si to skopírovať.

Pokiaľ sa chcete so mnou skontaktovať, najlepší spôsob je použiť elektronickú poštu (E-mail). Moje adresy: rkomzik@ta3.sk RichardKomzik@gmail.com. Pokiaľ chcete so mnou komunikovať kryptovane, alebo overiť môj elektoronický podpis, budete potrebovať môj verejný PGP kľúč.


RMK's QRcode    linux penguin

Voľba jazyka
angličtina
slovenčina
Stránka Astronomického ústavu SAV
HungerSite
rkomzik@ta3.sk

Dátum ostatnej zmeny: 15. apríla 2014