Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16475


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória:
Popis:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Adresa:
 Poniky 357
 976 33 Poniky
 Slovenská republika

Telefón(y): 0908/934680
E-mail: mikusinec@astronomiaonline.org
URL: http://www.astronomiaonline.org/
Dátum aktualizácie: 2006-05-17 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: mikusinec@astronomiaonline.org.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006