Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16468


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória:
Popis:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Adresa:
 
 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 
 842 48 Bratislava
 Slovenská republika

Telefón(y): 07/654 23 611, 602 95 162
Fax(y): 07/654 25 882, 654 12 305
E-mail: palus@fmph.uniba.sk
URL: http://www.uniba.sk/~au/
Dátum aktualizácie: 2001-02-28 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: gajdos@fmph.uniba.sk.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006