PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


ODPORÚČANÁ LITERATÚRA


 • Bouška, J., Vanýsek, V.: 1963, "Přechody planet přes sluneční disk", ZATMĚNÍ A ZÁKRYTY NEBESKYCH TĚLES, vydal: Nakladatelství československé akademie věd, Praha, 1963, str. 130


 • Csere, E.: 1993, "Halley vyzýva astronómov pozorovať prechod Venuše pred slnečným diskom", HISTÓRIA ASTRONÓMIE 18. storočie, vydala: Hvezdáreň a planetárium v Prešove, str. 10


 • Csere, E.: 1993, "Paralaxa hviezd", HISTÓRIA ASTRONÓMIE 19. storočie, vydala: Hvezdáreň a planetárium v Prešove, str. 10


 • Druga, L.: 1995, "Astronómia na našom území od polovice 18. storočia do polovice 19. storočia", ÚVOD DO DEJÍN ASTRONÓMIE, vydal: SÚH Hurbanovo, 1995, str. 48


 • Druga, L.: 2004, "Hellova Venuša", KOZMOS č.1, str. 28
     -- článok na stránke časopisu KOZMOS - pomalý prístup
     -- kópia článku na stránke VT 2004 - rýchly prístup


 • Kleczek, J.: 2002, VELKÁ ENCYKLOPEDIE VESMÍRU, vydal: Academia, 2002 pozri heslá: přechod Venuše, str. 394 sluneční paralaxa, str. 462


 • Koza, J.: 2004, "Prechod Venuse cez slnecný disk", QUARK č.4
     -- text článku na stránke VT 2004 - rýchly prístup : HTML súbor, MSWord DOC súbor


 • Lackovičová, A.: 1989, "Ako sa pred 220 rokmi medzi svetových astronómov zapísal banskoštiavnický rodák", KOZMOS č.3, str. 106


 • Rušin, V.: 2004, "Slnko, Venuša a Maximilián Hell"
     -- text článku na stránke VT 2004: DOC súbor, PDF súbor


 • Zimnikoval, P.: 2004, "Prechod Venuše cez disk Slnka", ASTRONOMICKÁ ROČENKA 2004, zostavovateľ: E.Pittich, vydal: SÚH Hurbanovo, str. 170
     -- kópia článku láskavo poskytnutá autorom


 • ENCYKLOPÉDIA ASTRONÓMIE, kolektív autorov, Vydavateľstvo Obzor, Bratislava, 1987 pozri heslá: prechod, str. 489 slnečná paralaxa, str. 554 Hell, Maximilián, str. 211

 • SPÄŤ