Zu

Zuzana Kaňuchová

Astronomický ústav SAV

Tatranská Lomnica 059 60

INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania

Via S. Sofia 78, I-95123 Catania, Italia

ja "Raz sa ma opýtal jeden nevidiaci: Aké je to dívať sa na hviezdy...?" Odpovedal som: "Dosť podobné pocitu, ktorý máte, keď mi dávate túto otázku."


Curiculum vitae:

  • 24. november 1979: * Prešov
  • 1998: maturita na Gymnáziu Konštantínova 2 v Prešove
  • 2001: ukončenie bakalárskeho študijného programu v odbore fyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • 2003 ukončenie magisterského programu na PF UPJŠ v Košiciach v odbore astronómia a astrofyzika
  • 2003-2008 doktorandské štúdium v odbore 11-40-9 astronómia na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici
  • 2008-2011 posdoktorálne štúdiium na Astrofyzikálnom observatóriu v Catánii (Taliansko) - INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania

Súčasná práca:

Pracujem na Oddelení medziplanetárnej hmoty na Astronomickom ústave SAV. Zameriavam sa na štúdium štruktúry meteorických rojov. Pozorujem na observatóriu na Skalnaté Pleso, kde robím CCD fotometriu asteroidov a komét 61cm Newtonom.

V rámci projektu "Studi di Esplorazione del Sistema Solare" podporovanom Talianskou vesmírnou agentúrou (Italian Space Agency) pracujem v Experimentálnom astrofyzikálnom laboratóriu na Astrofyzikálnom observatóriu v Catánii (Taliansko). Naša pracovná skupina sa venuje experimentálnemu výskumu:
  • 1. fyzikálno-chemických procesov kozmického zvetrávania malých telies Slnečnej sústavy
  • 2. molekulárnych zmien v ľadoch skondenzovaných na povrchu zŕn medzihviezneho prachu pod vplyvom žiarenia
List of papers.

Spolupracujem na riešení projektu Agentúry pre vedu a výskum: Objavuj vesmír, tvoj domov .

Členstvo v organizáciách:

Kontakt: 052/7879161, zkanuch_ta3.sk