Marián Axamský
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879134


Dátum a čas: 14.8. 2018 08:44:00 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!