Milena Eccles, Mgr. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879111
Email: meccles@astro.sk
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 24.5. 2018 11:49:59 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!