Tatiana Drzewiecka, Bc. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879180
Email: drzewiec@ta3.sk


Dátum a čas: 23.1. 2020 23:52:18 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!