Zuzana Seman Krišandová, Mgr. PhD.
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Tel.: 052/7879126
Email: zkrisandova@astro.sk
Študijný a vedecký odbor: kométy
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 15.12. 2017 18:51:38 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!