Marcela Bodnárová, Mgr. PhD.
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879162
Email: bodnarova@astro.sk
Študijný a vedecký odbor: fotosféra Slnka, slnečná granulácia, dynamika konvekcie slnečnej plazmy


Dátum a čas: 23.10. 2018 23:28:19 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!