Anna Bobulová, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879150
Email: bobulova@ta3.sk
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 24.5. 2018 11:33:59 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!