Ľubomír Hambálek, Mgr. PhD.
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Stelárne oddelenie
Tel.: 052/7879121
Email: lhambalek@ta3.sk
Študijný a vedecký odbor: dvojhviezdy
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 22.3. 2018 03:18:22 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!