Mária Zajíčková
  
Adresa pracoviska: Oddelenie medziplanetárnej hmoty AsÚ SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 02/54775157


Dátum a čas: 23.10. 2018 23:35:48 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!