Andrea Sanigová, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879159
Email: asaniga@astro.sk


Dátum a čas: 24.1. 2020 00:10:42 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!