Daniel Novocký, RNDr. CSc.
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Tel.: 052/7879130
Email: dnovocky@ta3.sk
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 20.6. 2018 19:01:23 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!