Július Koza, Mgr. PhD.
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879166
Email: koza@astro.sk
Študijný a vedecký odbor: fotosféra a chromosféra Slnka, slnečná granulácia, teória prenosu žiarenia
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 20.6. 2018 19:04:24 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!