Vladimír  Kollár, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Stelárne oddelenie
Tel.: 052/7879151
Email: kollar@ta3.sk
Študijný a vedecký odbor: fotometria
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 22.3. 2018 08:58:31 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!