Mária Hajduková, RNDr. PhD.
  
Adresa pracoviska: Oddelenie medziplanetárnej hmoty AsÚ SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava
Oddelenie: Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Tel.: 052/7879183
Email: astromia@savba.sk
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 19.6. 2018 09:00:32 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!