Zlatica Pazúrová
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879111
Email: zpazurova@ta3.sk


Dátum a čas: 26.9. 2018 07:34:52 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!