Miroslav Alman, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879124
Email: alman@ta3.sk


Dátum a čas: 21.8. 2018 03:56:00 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!