=======================

Pracovný seminár 3. 4. 2007:

Seminár sa uskutočnil v malej zasadačke Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej a zúčastnilo sa ho 10 učiteľov z piatich spoluriešitľslých škôl, a traja pracovníci z AsÚ SAV (viď prezenčnú listinu). Program pracovného seminára bol nasledovný:

 

Program:

09:00 príchod prezentácia

09:15 - 10:15 príprava kooperačných zmlúv AsU SAV - škola

10:15 - 10:45 prestávka, káva

10:45 - 11:45 príprava pracovného programu pre r. 2007, v tom: plán návštevy vysokohorských pracovísk, prednášok na školách, tém prednášok, témy veľkoplošných posterov pre školy, anketa pre žiakov o popularizácii ....atď

11:45 - 12:00 prestávka

12:00 - 13:30 pokračovanie v príprave plánu akcii.

13:30 - 15:00 plán nákupov dataprojektorov, a ďalšieho materiálu finančné plánovanie a pravidla nakladania s finančnými prostriedkami.

15:00 zaver zasadania

 

Niektoré dokumenty súvisiace so seminárom 3.4.2007 môžete stiahnuť z nasledovnej stránky:

http://www.ta3.sk/~akucera/apvv/

 

Program pracovného seminára z dňa  3. 4. 2007  (seminar_3_4_07.doc)

Potvrdenie o účasti na pracovnom seminári dňa 3. 4. 2007 (ucast_3_4_07.doc)

=======================

 

=======================