Tu sú uvedené linky na príbuzné popularizačné projkety a popularizačné akcie týkajúce sa astronómie a príbuzných vedeckých odborov a niektoré zaujímavé atránky z astronómie. Niektoré inky smerujú na stránky v anglickom jazyku (označené ang.)

 

Popularizačný projekt:  Stretnutia s vesmírom


Projekt: Astronomická olympiáda


Dni otvorených dverí na Astronomickom ústave SAV


Celoslovenský astronomnický seminár pre učiteľov 4.-6. október 2007, na Astronomickom ústave SAV, PLNE HRADENÝ ORGANIZÁTOROM


Aktuálne Slnko na družici SOHO (ang.)