Plán pripravy-výroby  PPT prezentácií na prenášky:

(prednášky sú pripravované pre trvanie jednej vyučovacej hodiny v Microsoft Power Point verzii s obsiahlejším komentárom, ktorý je k dispozícii vo formáte „doc“, obsahujú poďakovanie Agentúre pre vedu a výskum – APVV, a budú k dispozícii bezplatne pre nekomerčné využitie -  výuka a popularizácia pre všetkých učiteľov. Zeleným sú napísané prednášky, ktoré sú už hotové.)

 

(2007)

1)     „Cesta do vnútra Slnka“,  Autor: Aleš Kučera

2)     „Vznik a vývoj Vesmíru“, Autor: Peter Gőmőry

3)     „Nová Slnečná sústava“, Autorka: Zuzana Kaňuchová

4)     „Moderné astronomické prístroje“, Autor: Július Koza

 

(2008)

1)      „Slnečná atmosféra a aktívne javy v nej“,  Autor: Aleš Kucera

2)      „Galaxie- základné stavebné kamene Vesmíru“, Autor: Peter Gőmőry

3)      „Mesiac – Spoločník Zeme“, Autor:  (Zuzana Kaňuchová)

4)      „Metódy  moderného astronomického výskumu“ , Autor: (Július Koza)

 

 

(2009)

1)      „Cyklus slnečnej aktivity a vzťahy Slnko-Zem“, Autor: Aleš Kucera

2)      „Pdajúce hviezdy?“, Autor: Július Koza a Zuzana Kaňuchová

3)      „Zo života hviezd“, Autor: Július Koza a Peter Gömöry

4)      „Nobelova cena a hviezdy“, Autor: Július Koza