––––––––––––––––––––––––––––-

Plán prednášok:

––––––––––––––––––––––––––––-

 

 

 

===============================================================

Uskutočnené prednášky:

(modrou farbou sú vyznačené prednášky honorované v rámci projektu LPP-068)      

(hnedou farbou su vyznačené prednášky prednesené v rámci projektu ale nehonorované) 

(italicom sú vyznačené prednášky uskutočnené nad rámec úloh projektu)

 

 

 

******************************

2008

******************************

 1. Gömöry, P.: „O práci na Astronomickom ústave SAV – vedecký výskum“,  pre

Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad,  (30 žiakov a 2 učitelia)

16.5. 2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Gömöry, P.: „O práci na Astronomickom ústave SAV – vedecký výskum“,  pre

Základná škola Spišský Štiavnik,  (16 žiakov a 4 učitelia)

21.5.2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Gömöry, P.: „Galaxie- základné stavebné kamene Vesmíru“,  pre

Základná škola Spišský Štiavnik,  Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik, (16 žiakov a 4 učitelia, ppt prednáška)

21.5.2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Kaňuchová, Z.: „O práci na Astronomickom ústave SAV – vedecký výskum“,  pre

Základná škola Jarná, 3168/13, 05801 Poprad,    (4. ročník, 32 žiakov + 2 učitelia)

12.6.2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Kaňuchová, Z.: „Mesiac – Spoločník Zeme“,  pre

Základná škola Jarná, 3168/13, 05801 Poprad, (4. ročník, 32 žiakov + 2 učitelia)

12.6.2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Gömöry, P.: „O práci na Astronomickom ústave SAV – vedecký výskum“,  pre

Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad,  (25 žiakov a 3 učitelia)

13.6.2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Gömöry, P.: „Galaxie- základné stavebné kamene Vesmíru“,  pre

Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad,  (25 žiakov a 3 učitelia)

(ppt prednáška)

13.6.2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Kučera, A.: „Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“, pre

Základná škola Tatranská Lomnica, 05960 Tatranská Lomnica, (25 žiakov a 2 učitelia)

13.6.2008 (na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV)

 

 1. Kučera, A. „Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“, pre

Základná škola Komenského, Sečovce, (11 žiakov a 1 učiteľka)

13.6.2008 (na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV)

 

 1. Kaňuchová, Z.:  „Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“, pre

Základná škola Jarná, 3168/13, 05801 Poprad,   (30 žiakov a 2 učitelia)

16.6.2008 (na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV)

 

 1. Gömöry, P.: „Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“,  pre

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik, (20 žiakov +3 učitelia,)

17.6.2008 (prednáška spojená s ekxurziou vo veľlkej a melej kupole na Observatóriu Skalnaté pleso)

 

 1. Kaňuchová, Z.: „O práci na Astronomickom ústave SAV – vedecký výskum“,  pre

Základná škola Jarná, 3168/13, 05801 Poprad,    (4. ročník, 32 žiakov + 2 učitelia)

17.6.2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Kaňuchová, Z.: „Mesiac – Spoločník Zeme“,  pre

Základná škola Jarná, 3168/13, 05801 Poprad, (4. ročník, 32 žiakov + 2 učitelia, PPT)

17.6.2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Gömöry, P.: „Galaxie- základné stavebné kamene Vesmíru“,  pre

Základná škola Jarná, 3168/13, 05801 Poprad, ( 40 žiakov + 2 učitelia)

18.6.2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Koza, J.: „Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“, pre

Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad, (30 žiakov a 2 učitelia)

19.6.2008 (na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV)

 

 1. Kaňuchová, Z.: „Mesiac – Spoločník Zeme“,  pre

Základná škola Tatranská Lomnica 05960, Tatranská Lomnica  , (25 žiakov + 2 učitelia)

20.6.2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Kučera, A.: „Slnečná atmosféra a aktívne javy v nej“, pre

Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, (10 pedagógov, ppt prednáška)

23.6.2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Koza, J.: „Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“, pre

Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, 2.B  trieda (20 žiakov +2 pedagógovia)

24.6.2008 (na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV)

 

 1. Gömöry, P.: „Galaxie- základné stavebné kamene Vesmíru“,  pre

Základná škola Tatranská Lomnica 05960, Tatranská Lomnica  (50 žiakov a 2 učitelia, ppt prednáška)

12.9.2008 (na ZŠ Tatranská Lomnica)

 

 1. Gömöry, P.: „Galaxie- základné stavebné kamene Vesmíru“,  pre

Spojená škola (pôvodne Gymnázium) ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, (50 žiakov a 2 učitelia, ppt prednáška)

30.9.2008 o 9:00 (na AsÚ SAV)

 

 1. Gömöry, P.: „Galaxie- základné stavebné kamene Vesmíru“,  na

Základná škola Spišský Štiavnik,  Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik, (ppt prednáška pre verejnosť, 23 účastníkov)

 1.10.2008.

 

 1. Gömöry, P.: „Galaxie- základné stavebné kamene Vesmíru,  na

Základná škola Jarná, 3168/13, 05801 Poprad,   (62 žiakov a 3 učitelia)

3.10.2008 (na ZŠ Jarná)

 

 1. Koza, J.: „Moderné metódy astronomického výskumu“, pre

Základná škola Tatranská Lomnica 05960, Tatranská Lomnica  (50 žiakov a 2 učitelia, ppt prednáška)

17.10.2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Koza, J.: „Moderné metódy astronomického výskumu“, pre

Spojená škola (pôvodne Gymnázium) ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, (67 študentov a 4 pedagógovia, ppt prednáška)

20.10.2008 o 9:00 (na AsÚ SAV)

     

 1. Koza, J.: „Historia a astronomicky vyskum na Observatoriu Skalnate pleso“, pre

Základná škola Tatranská Lomnica, 05960 Tatranská Lomnica,  (33 žiakov a 3 učitelia)

21.10.2008 (na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV)

 

 1. Kučera, A.: „Slnečná atmosféra a aktívne javy v nej“,  pre

Základná škola Jarná, 3168/13, 05801 Poprad, ( o 9:00, 40 žiakov + 2 učitelia, ppt prednáška)

5.11.2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Kučera, A.: „Cesta za poznanim Slnka“,  pre

Základná škola Jarná, 3168/13, 05801 Poprad, ( o 10:15, 40 žiakov + 3 učitelia, ppt prednáška)

5.11.2008  (na AsÚ SAV)

 

 1. Koza, J.: „Astronomický ústav SAV a vedecký výskum“, pre

Základná škola s materskou školou, Ulica Letná, 05801 Poprad, (50 žiakov a 2 učitelia)

7.11.2008 o 12:00 (na AsÚ SAV)

 

 1. Koza, J.: Moderné metódy astronomického výskumu, pre

Základná škola s materskou školou, Ulica Letná, 05801 Poprad, (50 žiakov a 2 učitelia)

7.11.2008 o 13:00 (na AsÚ SAV)

 

 1. Koza, J.: Moderné metódy astronomického výskumu“ pre

Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, 2.B  trieda (25 žiakov +2 pedagógovia)

12.11.2008 (na AsÚ SAV)

 

 1. Kučera, A.: „Slnečná atmosféra a aktívne javy v nej“, pre

Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad,  (30 žiakov + 1 učiteľ)

12.12..2008  o 12:00 (na AsÚ SAV) (ppt prednáška)

 

 1. Kučera, A.: „Slnečná atmosféra a aktívne javy v nej“, na

Základná škola Tatranská Lomnica 05960, Tatranská Lomnica,  (30 žiakov + 2 učitelia)

16.12. 2008 o 8:30, (ppt prednáška)

 

 1. Kučera, A.: „Slnečná atmosféra a aktívne javy v nej“,

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik, (31 žiakov)

17.12.2008 o 9:50 (ppt prednáška)

 

 1. Koza, J.: „Moderné metódy astronomického výskumu“

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik, (25 žiakov +2 pedagógovia)

17.12.2008 o 9:50 (ppt prednáška)

 

 1. Kučera, A.: „Slnečná atmosféra a aktívne javy v nej“,

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik, (25 žiakov +2 pedagógovia)

17.12.2008 o 11:00  (ppt prednáška)

 

 1. Koza, J.: „Moderné metódy astronomického výskumu“

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik, (31 žiakov)

17.12.2008 o 11:00 (ppt prednáška)

 

 

 

*******************************************

2007

*******************************************

 

1. Kaňuchová, Z.: „O práci na Astronomickom ústave SAV – vedecký výskum“, 

pre ZŠ Tatranská Lomnica, 05960 Tatranská Lomnica (28 žiakov + 2 pedagógovia)

17.5.2007 (na AsÚ SAV)

 

2. Kaňuchová, Z.: „O práci na Astronomickom ústave SAV – vedecký výskum“, 

pre ZŠ Tatranská Lomnica, 05960 Tatranská Lomnica (31 žiakov + 2 pedagógovia)

25.5.2007 (na AsÚ SAV)

 

3. Gömöry, P.: „Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“, 

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, 1.A trieda (30 žiakov +2 pedagógovia, prednáška spojená s ekxurziou vo veľlkej a melej kupole observatória)

6.6.2007 (na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV)

 

4. Kučera, A.: „Cesta za poznaním Slnka“, 

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, 1.A trieda (30 žiakov +2 pedagógovia, ppt prednáška)

6.6.2007 (na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV)

 

5. Gömöry, P.: „Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“, 

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, 2.A trieda (25 žiakov + 2 pedagógovia, prednáška spojená s ekxurziou vo veľlkej a melej kupole observatória)

6.6.2007 (na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV)

 

6. Kučera, A.: „Cesta za poznaním Slnka“, 

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, 2.A  trieda (25 žiakov +2 pedagógovia, ppt prednáška)

6.6.2007 (na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV)

 

7. Kučera, A.: „Veľký ďalekohľad pre ďaleké hviezdy“, 

pre MŠ Záborského, Poprad, (20 detí +4 pedagógovia, prednáška pri ďalekohľade vo veľkej kupole observatória)

6.6.2007 (na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV)

 

8. Gömöry, P: „Vznik a vývoj Vesmíru“,

Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad, (30 žiakov + 1 pedagóg)

14. 6.2007 (o 8:00)

 

9. Gömöry, P: „Vznik a vývoj Vesmíru“, (32 žiakov + 2 pedagógovia)

Základná škola Jarná 3168/13, 05801 Poprad

14. 6.2007 (o 10:00)

 

10. Kučera, A.: „Cesta do vnútra Slnka“,

Základná škola Jarná 3168/13, 05801 Poprad (32 žiakov + 2 pedagógovia)

14. 6.2007 (o 9:00)

 

11. Kučera, A.: „Cesta do vnútra Slnka“,

Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad,

15. 6.2007 (o 14:00)  (verejná prednáška pre žiakov, rodičov a pedagógov, 75 ľudí)

 

12. Kučera, A.: „Cesta do vnútra Slnka“,

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik, (27 žiakov + 2 pedagógovia)

trieda 8.A, 19. 6.2007 (o 10:00)

           

13. Gömöry, P.: „Vznik a vývoj Vesmíru“,

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik (22 žiakov + 2 pedagógovia)

trieda 9.A, 19. 6.2007 (o 10:00)

 

14. Kučera, A.: „Cesta do vnútra Slnka“,

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik (22 žiakov + 2 pedagógovia)

trieda 9.A, 19. 6.2007 (o 12:00)

           

15. Gömöry, P.: „Vznik a vývoj Vesmíru“,

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik (27 žiakov + 2 pedagógovia)

30 žiakov trieda 8.A), 19. 6.2007 (o 12:00)

 

16. Gömöry, P.: „Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“, 

pre  Základná škola Jarná 3168/13, 05801 Poprad

(28 žiakov + 3 pedagógovia)

21.6.2007 (prednáška spojená s ekxurziou vo veľlkej a melej kupole Observatória Skalnaté pleso (o 09:30)

 

17. Kučera, A.: „Magnetické pole Slnka“,

pre  Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad,

(32 žiakov + 2 pedagógovia)

21.6.2007 (ppt prednáška na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV) (o 09:30)

 

18. Gömöry, P.: „Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“, 

pre  Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad,

(32 žiakov + 2 pedagógovia,)

21.6.2007 (prednáška spojená s ekxurziou vo veľlkej a melej kupole observatória Skalnaté pleso (o 11:00)

 

19. Kučera, A.: „Magnetické pole Slnka“,

pre  Základná škola Jarná 3168/13, 05801 Poprad

(28 žiakov + 3 učitelia)

21.6.2007 (ppt prednáška prednesená na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV) (o 11:00)

 

20. Gömöry, P.: „Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“, 

pre Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik

(20 žiakov +3 učitelia,)

26.6.2007 (prednáška spojená s ekxurziou vo veľlkej a melej kupole na Observatóriu Skalnaté pleso)

 

21. Kučera, A.: „O práci na Astronomickom ústave SAV – vedecký výskum“, 

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, 2.B  trieda (30 žiakov +2 pedagógovia)

26.6.2007 (prednesené na AsÚ SAV)

 

22. Gömöry, P.: „Vznik a vývoj Vesmíru“,

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, (30 žiakov - 3.C + 2 učitelia)

28. 6.2007. (ppt prednáška prednesená na Observatóriu Skalnaté pleso)

 

23. Gömöry, P.: „Astronomický ústav SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“,

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, (30 žiakov - 3.C + 2 učitelia)

28. 6.2007. (na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV)

 

24. Kučera, A.: „Cesta do vnútra Slnka“, 

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, (20 žiakov - 2.C, 3.B + 2 učitelia)

28.6.2007 (ppt prednáška  prednesená na AsÚ SAV,)

 

25. Kaňuchová, Z.: „O práci na Astronomickom ústave SAV – vedecký výskum“, 

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, (20 žiakov - 2.C, 3.B + 2 učitelia)

28.6.2007 (na AsÚ SAV)

 

26. Kučera, A.: „Cesta do vnútra Slnka“, 

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad,   (8 učitelia)

15.9.2007 (ppt prednáška na observatóriu Skalnaté pleso)

 

27. Kučera, A.: „O práci na Astronomickom ústave SAV  a výskum slnečnej koróny“

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad,   (8 učitelia)

15.9.2007 (prednesené na observatóriách Lomnický štít a Skalnaté pleso v rámci exkurzie)

 

28. Kaňuchová, Z.: „Nová Slnečná sústava“, 

Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad,  (30 žiakov)

17.9.2007 (8:00, ppt prednáška)

 

29. Kaňuchová, Z.: „Nová Slnečná sústava“, 

Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad,  (58 žiakov + 2 učitelia)

17.9.2007 (9:00, ppt prednáška)

 

30. Kučera, A.: „Cesta do vnútra Slnka“, 

Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad,   (58 žiakov + 2 učitelia)

17.9.2007 (8:00, ppt prednáška)

 

31. Kučera, A.: „Cesta do vnútra Slnka“, 

Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad,   (30 žiakov – bilingválna trieda + 4 učitelia)

17.9.2007 (9:00, ppt prednáška)

 

32. Kaňuchová, Z.: „Nová Slnečná sústava“, 

Pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad,  (57 žiakov 2A a 2B  + 3 učitelia)

20.9.2007 (ppt prednesená na AsÚ SAV v Starej Lesnej)

 

33. Koza, J.: „O práci na Astronomickom ústave SAV – vedecký výskum“, 

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, (27 žiakov - 2.A + 2 učitelia)

20. 9.2007. (prednesené na AsÚ SAV v Starej Lesnej)

 

34. Gömöry, P.: „Astronomický ústav SAV a jeho história“,

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, (30 žiakov – 2B + 1 učiteľ)

20. 9.2007. (na AsÚ SAV v Starej Lesnej)

 

35. Koza, J.: „O práci na Astronomickom ústave SAV – vedecký výskum“, 

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, (30 žiakov - 2.B + 1 učiteľ)

20. 9.2007. (prednesené na AsÚ SAV v Starej Lesnej)

 

36. Gömöry, P.: „Astronomický ústav SAV a jeho história“,

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, (27 žiakov – 2A + 2 učitelia)

20. 9.2007. (na AsÚ SAV v Starej Lesnej)

 

37. Kaňuchová, Z.: „Nová Slnečná sústava“, 

pre  Základná škola Jarná 3168/13, 05801 Poprad, (30 žiakov + 2 učitelia)

25.9.2007 (ppt prednáška prednesená na AsÚ SAV v Starej Lesnej)

 

38. Kučera, A.: “O práci na Astronomickom ústave SAV – história ústavu a vedecký výskum“,

pre  Základná škola Jarná 3168/13, 05801 Poprad, (30 žiakov + 2 učitelia)

25.9.2007 (prednesené na Observatóriu Skalnaté pleso AsÚ SAV)

 

39. Kaňuchová, Z.: „Astronómia pre najmenších“, 

pre  Základná škola Jarná 3168/13, 05801 Poprad, a Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad, (44 žiakov, IV. trieda + 4 učitelia)

26.9.2007 (ppt prednáška prednesená na AsÚ SAV v Starej Lesnej)

 

40. Kaňuchová, Z.: „Nová Slnečná sústava“, 

pre  Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad, (30 žiakov, IX. trieda +2 učitelia)

26.9.2007 (ppt prednáška prednesená na AsÚ SAV v Starej Lesnej)

 

41 Kaňuchová, Z.: „Nová Slnečná sústava“, 

pre ZŠ Tatranská Lomnica, 05960 Tatranská Lomnica   (50 žiakov + 2 učitelia)

11.10.2007 (ppt prednáška prednesená na AsÚ SAV v Starej Lesnej)

 

42. Gömöry, P.: „Vznik a vývoj Vesmíru“,

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik

11.10.2007 (ppt prednáška pre verejnosť – učitelia a rodičia žiakov, 48 ľudí)

 

43. Koza, J.: „Moderné astronomické prístroje“,

pre Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik, (41 žiakov + 4 učitelia)

12.10.2007 (ppt prednáška prednesená na AsÚ SAV v Starej Lesnej)

 

44 Kaňuchová, Z.: „Nová Slnečná sústava“, 

pre Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik, (41 žiakov + 4 učitelia)

12.10.2007 (ppt prednáška prednesená na AsÚ SAV v Starej Lesnej)

 

45. Koza, J.: „Moderné astronomické prístroje“,

pre ZŠ Tatranská Lomnica, 05960 Tatranská Lomnica   (46 žiakov + 2 učitelia)

22.10.2007 (ppt prednáška prednesená na AsÚ SAV v Starej Lesnej)

 

Koza, J.: “História Astronomického ústavu SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“,

pre   ZŠ Tatranská Lomnica, 05960 Tatranská Lomnica  (30 žiakov + 3 učitelia)

26.10.2007 o 10:00 (prednáška na Observatóriu skalnaté pleso)

 

Koza, J.: “Pozorovanie Slnka a vedecký výskum na observatóriu Lomnický štít“,

pre  Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad (len učitelia - 8)

27.10.2007 o 10:30 (prednáška na Observatóriu Lomnický štít)

 

Koza, J.: „Moderné metódy astronomického výskumu“, pre

Základná škola s materskou školou, Letná  (pôvodne Ulica 29. Augusta 171/44), 05801 Poprad,  (50 žiakov a 2 učitelia, ppt prednáška)

7.11.2008 (na AsÚ SAV)

 

Koza, J.: “História Astronomického ústavu SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“,

pre   ZŠ Tatranská Lomnica, 05960 Tatranská Lomnica  (len učitelia - 8)

10.11.2007 o 12:30 (prednáška na Observatóriu skalnaté pleso)

 

Kučera, A.: „Cesta do vnútra Slnka“,

pre ZŠ Tatranská Lomnica, 05960 Tatranská Lomnica   (30 žiakov + 2 učitelia)

15.11.2007 (o 9:00)

 

Kaňuchová, Z.: “História Astronomického ústavu SAV a vedecký výskum na Skalnatom plese“,

pre   ZŠ Tatranská Lomnica, 05960 Tatranská Lomnica  (20 žiakov + 3 učitelia)

16.11.2007 o 10:00 (prednáška na Observatóriu skalnaté pleso)

 

Kučera, A.: “Pozorovanie Slnka a vedecký výskum na observatóriu Lomnický štít“,

pre  Základná škola Jarná 3168/13, 05801 Poprad (len učitelia - 9)

17.11.2007 o 10:30 (prednáška na Observatóriu Lomnický štít)

 

Kučera, A.: Cesta do vnútra Slnka“,   

pre  Základná škola Jarná 3168/13, 05801 Poprad (len učitelia - 9)

17.11.2007 o 12:30 (ppt prednáška na Observatóriu Skalnaté pleso)

 

Koza, J.: „Moderné astronomické prístroje“,

na  Základná škola Jarná 3168/13, 05801 Poprad,  (42 žiakov + 1 učiteľ)

23.11.2007 (ppt prednáška)

 

Kaňuchová, Z.: „Nová Slnečná sústava“, 

pre ZŠ Tatranská Lomnica, 05960 Tatranská Lomnica   (prednáška pre verejnosť, 52 ľudí)

26.11.2007 (ppt prednáška)

 

Kučera, A.: „Cesta do vnútra Slnka“,

na  Základná škola Jarná 3168/13, 05801 Poprad,  (prednáška pre verejnosť, 50 ľudí )

3.12.2007 (o 18:00)

 

Kučera, A.: „Cesta do vnútra Slnka“,

na  Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad,  (42 žiakov + 2 učitelia)

4.12.2007 (o 9:00)

 

Koza, J.: „Moderné astronomické prístroje“,

na  Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad,  (45 žiakov + 2 učitelia)

4.12.2007 (o 9:00)

 

Gömöry, P.: „Vznik a vývoj Vesmíru“,

pre Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad, (35 žiakov + 2 učitelia)

10.12.2007, (ppt prednáška prednesená na AsÚ SAV v Starej Lesnej)

 

Gömöry, P.: „Vznik a vývoj Vesmíru“,

pre ZŠ Tatranská Lomnica, 05960 Tatranská Lomnica   (30 žiakov + 2 učitelia)

11.12.2007 (o 11:30)

 

Kučera, A.: „Cesta do vnútra Slnka“,

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, (prednáška pre verejnosť, 68 ludí)

12.12.2007 (o 18:00)

 

Koza, J.: „Moderné astronomické prístroje“,

pre Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad,  (40 žiakov + 2 učitelia)

17.12.2007 o 9:00 (ppt prednáška prednesená na AsÚ SAV v Starej Lesnej)

 

––––––––––––––––––––––-

1. Kučera, A: “Rozhovor pre televíziu Poprad o projekte APVV- 068“, vysielané 16.6.2007 v hlavných správach o 18:00 a opakované o 19:00, 20:00 a 21:00

 

2. Kučera, A: Info o  „projekte APVV- 068“ na tlačovej besede s novinármi v Košiciach dňa 30.10.2007.

 

3. Kučera, A: Info o  „projekte APVV- 068“ na General assembly konzorcia EAST – European association for Solar Telescopes, v Madride dňa 21.2.2008.

 

4. Kučera, A: Info o  „projekte APVV- 068“ na konferencii k projektu 7RP - EST- European Solar Telescope v Madride dňa 22.2.2008.