Uskutočnené exkurzie žiakov a učiteľov na pracoviskách Astronomického ústavu SAV:

Celkove  69 exkurzií, ztoho

1          - Observatórium Kanzelhöhe, Rakúsko

27       - Skalnaté pleso

5          - Lomnický štít

5          - Planetáriá

31       - Stará Lesná

 

(Italicom sú vyznačené exkurzie uskutočnené nad rámec úloh projektu)

ROK 2009

Observatórium Kanzelhöhe, Rakúsko:

1) Základná škola Tatranská Lomnica, Základná škola Jarná, Poprad, Základná škola Spišský Štiavnik, Základná škola s materskou školou, Poprad  Gymnázium ul. Dominika Tatarku, Poprad: 11.-13.6.2009, (20 žiakov, 10 pedagógov), Kučera, Gömöry

Skalnaté pleso:

2) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 15.10.2009 o 9:00 hodine,(22 žiakov + 2 učitelia) Koza

3) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 22.10.2009 o 9:00 hodine,(8A.8B. 43 žiakov + 2 učitelia) Kučera

4) Základná škola Tatranská Lomnica, dátum: 25.10.2009 o 9:00, (22 žiakov a 2 učitelia) Koza

5) Základná škola s materskou školou, Poprad, dátum: 26.10.2009,(25 žiakov + 2 učtielia) Koza

6) Základná škola Spišský Štiavnik, dátum: 27.10.2009 o 10:30,(19 žiakov + 4 učitelia) Koza

7) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 28.10.2009 o 9:00 hodine,(7A.7B. 44 žiakov + 4 učitelia) Koza

Lomnický štít:

8) Základná škola Spišský Štiavnik, dátum: 27.10.2009 o 10:30,(14pedagógov) Kučera

9) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 29.10.2009 o 9:00 hodine,(7 pedagógov) Kučera

Astronomický ústav Stará Lesná:

10) Základná škola s materskou školou, Poprad, dátum: 2.4.2009,(25 žiakov + 2 učtielia) Koza

11) Gymnázium ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 2.4.2009 o 22:00,(12 žiakov + 2 učitelia) Koza , Kučera

12) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 20.6.2009 o 9:00 hodine,(3C 20 žiakov + 2 učitelia) Koza

13) Základná škola s materskou školou, Poprad, dátum: 2.10.2009,(30 žiakov + 2 učtielia) Koza

14) Gymnázium ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 16.10. 2009 (55 žiakov + 2 učitelia) Koza

Panetáriá:

15) Základná škola s materskou školou, Poprad, dátum: 29.10.2009,(30 žiakov + 2 učtielia)

 

ROK 2008

Skalnaté pleso:

16) Základná škola Tatranská Lomnica, dátum: 13.6.2008 o 9:00, (25 žiakov a 2 učitlia) Kučera

17) ZŠ Komenského, Sečovce, dátum: 13.6.2008 o 9:00, (11 žiakov a 1 učiteľka) Kučera

18) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 16.6.2008 o 9:00 hodine,(8. ročník,30 žiakov + 2 učitelia) Kaňuchová

19) Základná škola Spišský Štiavnik, dátum: 17.6.2008 o 10:30,(27 žiakov + 3 učitelia) Gömöry

20) Základná škola s materskou školou, Poprad, dátum: 19.6.2008,(30 žiakov + 2 učtielia) Koza

21) Gymnázium ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 24.6.2008 o 9:00,(20 žiakov + 2 učitelia) Koza

22) Základná škola Tatranská Lomnica, dátum: 21.10.2008 o 9:00, (33 žiakov a 3 učitelia) Koza

Astronomický ústav Stará Lesná:

23) Základná škola Spišský Štiavnik, dátum: 21.5.2008 o 9:00, (16 žiakov a 4 učitelia)

24) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 12.6.2008 o 9:00 hodine,(4. ročník, 32 žiakov + 2 učitelia) Kaňuchová

25) Základná škola s materskou školou,Poprad, (25 žiakov + 3 učitelia) dátum: 13.6.2008, Gömöry

26) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 17.6.2008 o 9:00 hodine,(6. ročník, 30 žiakov + 2 učitelia) Kaňuchová

27) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 18.6.2008 o 9:00 hodine,(9. ročník, 40 žiakov + 2 učitelia) Gömöry

28) Základná škola Tatranská Lomnica, dátum: 20.6.2008 o 9:00 (25 žiakov a 2 učitelia) Kaňuchová

29) Gymnázium ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 23.6.2008 o 9:00,(10 učiteľov) Kučera

30) Spojená škola (pôvodne Gymnázium) ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 30.9.2008 o 9:00,(50 žiakov + 2 učitelia) Gömöry

31) Základná škola Tatranská Lomnica, dátum: 17.10.2008 o 9:00 (50 žiakov a 2 učitelia) Koza

32) Spojená škola (pôvodne Gymnázium) ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 20.10.2008 o 9:00,(67 študentov + 4 pedagógovia) Koza

33) Základná škola Tatranská Lomnica, dátum: 21.10.2008 o 9:00 (33 žiakov a 3 učitelia) Koza

34) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 5.11.2008 o 9:00 hodine,(9. ročník,40 žiakov + 3 učitelia) Kučera

35) Základná škola s materskou školou Letná, Poprad, (50 žiakov + 3 učitelia) dátum: 7.11.2008, Koza

Panetáriá:

36) Základná škola Spišský Štiavnik, dátum: 12.5.2008 (40 žiakov a 4 učitelia), Planetárium Prešov

37) Základná škola Jarná,Poprad, , dátum: 10.6.2008 (30 žiakov a 3 učitelia), Planetárium Košice

38) Základná škola s materskou školou Letná, Poprad, dátum: 12.11.2008 (44 žiakov a 3 učitelia), Planetárium Košice

39) Základná škola Tatranská Lomnica, dátum: 19.12.2008 (42 žiakov a 3 učitelia), Planetárium Košice

ROK 2007

Skalnaté pleso:

40) Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 6.6.2007, (1.A trieda 30 žiakov + 2 pedagógovia)

41) Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 6.6.2007, (2.A trieda 25 žiakov + 2 pedagógovia)

42) MŠ Záborského, Poprad, dátum: 6.6.2007, (20 detí + 4 pedagógovia)

43) Základná škola s materskou školou,Poprad, dátum: 21.6.2007 o 09:30 hodine,(32 žiakov + 2 učitelia)

44) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 21.6.2007 o 09:30 hodine,(28 žiakov + 3 učitelia)

45) Základná škola Spišský Štiavnik, dátum: 26.6.2007 o 10:30,(20 žiakov + 3 učitelia)

46) Gymnázium ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 28.6.2007 o 8:30,(30 žiakov - 3.C + 2 učitelia)

47) Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 15.9.2007, (8 učiteľov)

48) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 25.9.2007 o 9:00 hodine,(30 žiakov + 2 učitelia)

49) Základná škola Spišský Štiavnik, dátum: 28.9.2007 o 12:30, (len učitelia)

50) Základná škola Tatranská Lomnica, dátum: 26.10.2007 o 9:30, (30 žiakov a 3 učitelia)

51) Základná škola s materskou školou,Poprad, dátum: 27.10.2007,(len učitelia)

52) Základná škola Tatranská Lomnica, dátum: 16.11.2007 o 9:30, (20 žiakov a 3 učitelia)

53) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 17.11.2007,(len učitelia)

Lomnický štít:

54) Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 15.9.2007, (8 učiteľov)

55) Základná škola s materskou školou,Poprad, dátum: 27.10.2007,(len učitelia)

56) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 17.11.2007, (len učitelia)

Astronomický ústav Stará Lesná:

57) ZŠ Tatranská Lomnica, dátum: 17.5.2007 (26 žiakov + 2 pedagógovia)

58) ZŠ Tatranská Lomnica, dátum: 25.5.2007 (30 žiakov + 2 pedagógovia)

59) Gymnázium ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 26.6.2007 o 9:00,(30 žiakov - 2.B + 2 učitelia)

60) Gymnázium ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 28.6.2007 o 9:00,(20 žiakov - 2.C, 3.B + 2 učitelia)

61) Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 20.9.2007, (60 žiakov IIA a IIB + 3 pedagógovia)

62) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 25.9.2007 o 11:00 hodine,(30 žiakov + 2 učitelia)

63) Základná škola s materskou školou,Poprad, dátum: 26.9.2007 o 09:00 hodine,(30 žiakov, deviataci+ 14 žiakov, štvrtáci + 3 učitelia)

64) Základná škola Jarná,Poprad, dátum: 26.9.2007 o 09:00 hodine,(30 žiakov, štvrtáci + 3 učitelia)

65) Základná škola Tatranská Lomnica, dátum: 11.10.2007 o 9:30, (50 žiakov a 3 učitelia)

66) Základná škola Spišský Štiavnik, dátum: 12.10.2007 o 9:30, (41 žiakov a 3 učitelia)

67) Základná škola Tatranská Lomnica, dátum: 22.10.2007 o 9:30, (50 žiakov a 3 učitelia)

68) Základná škola s materskou školou,Poprad, dátum: 10.12.2007 o 09:00 hodine,(30 žiakov,+ 3 učitelia)

69) Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad, dátum: 17.12.2007, (30 žiakov + 3 pedagógovia)