Astrometria komét a asteroidov

RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Astronomický ústav SAV


Astrometria (tiež pozičná astronómia) sa zaoberá meraním polôh nebeských telies. Je to čiastková úloha určovania dráh nebeských telies. S výnimkou fyzikálne zaujímavých objektov sa celosvetove dlhodobo pociťuje nedostatok astrometrických meraní hlavne periodických komét. Astrometrické merania sú potrebné pre výpočet dráh a efemeríd a pre dynamické modelovanie negravitačných efektov u komét, vytvorených raketovým pôsobením unikajúcich plynov.

Astrometrický program patrí počas existencie Astronomického ústavu SAV k najdlhodobejším a najúspešnejším. Celkovo bolo získaných viac ako 6700 presných polôh komét a asteroidov v rámci medzinárodných projektov organizovaných Ústredím pre kométy a planétky Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) v Cambridge, Komisiou IAU pre objekty približujúce sa k dráhe Zeme (NEO) a cieľových objektov pre projekty priameho kozmického výskumu. Výsledky sú publikované priebežne v časopise Minor Planet Circulars a súborne aj s polohami referenčných hviezd v časopise Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso.


Pohyb asteroidu 433 Eros počas priblíženia k Zemi v roku 1975. Fotografované na Skalnatom plese.astrografom 0,3-m f/5.Medzi najvýznamnejšie výsledky patrí:Astrograf 0,3-m f/5 slúžil na Skalnatom plese v rokoch 1965 až 2000 na astrometriu komét a asteroidov.


Prezentované astrometrické výsledky dosiahli pracovníci Astronomického ústavu SAV Milan Antal, Jana Borošová, Gabriel Červák, Tomáš Čiško, Štefan Dendis, Ivan Donoval, Ján Fabrícius, Marek Husárik, Marián Jakubík, Milan Kamenický, Jaroslav Klobušník, Leonard Kornoš, Ľubor Kresák, Luboš Neslušan, Ladislav Petrík, Eduard Pittich, Pavel Rychtarčík, Pavel Schalling a Ján Svoreň