PROXY SERVER NA AsÚ SAV, Tatranská Lomnica


V našom uzle SANET bol zriadený proxy-cache server, patriaci do hierarchicky usporiadaných proxy-cache server-ov SANET-u. Jeho úlohou je zrýchliť prístup na vzdialené WWW, FTP, WAIS a Gopher servre. Server nájdete na adrese http-proxy.ta3.sk, port 3128. Túto službu môžu využiť hlavne užívatelia napojení priamo na náš uzol, ale to isté platí aj pre užívateľov dial-up SLIP ...

Na to, aby ste mohli využiť túto službu, musíte urobiť niektoré zmeny v konfigurácii Vašich WWW browserov. Ako možné varianty nastavenia uvádzame tieto možnosti:


Automatické nastavenie pre Netscape-2.0X a vyššie

URL automatickej konfigurácie je: http://www.ta3.sk/proxy/proxy.pac.

Automatické nastavenie:


Nastavenie pre Netscape-1.22 a nižšie verzie

Nastavenie pre Netscape-1.22 a nižšie verzie

Nastavenie pre ostatné prezerače

Ak je vo Vašom browseri možné nastaviť využitie služby proxy, nastavenie bude analogické ako pre Netscape 1.22 a nižšie.