Fólia BAADER AstroSolar

Bezpečnou, kvalitnou a lacnou pomôckou pre pozorovanie Slnka, či uľ priamo alebo pomocou ďalekohµadu, je fólia Baader AstroSolar, ktorú ponúka firma Tromf so sídlom v Banskej Bystrici. Na obrázku sú fóliové AstroSolar filtre pevne uchytené pred objektívmi turistického binokulárneho ďalekohµadu.

astrosolar